Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Tate & Lyle - Nieuws

Nieuw eindbod cao Tate & Lyle

Vanmiddag heeft jullie werkgever een nieuw eindbod gedaan voor de cao 2019. Het komt zeer dicht bij de eisen die we in het ultimatum hebben gesteld. Morgen, woensdag 8 mei, zijn er twee ledenbijeenkomsten waarop CNV Vakmensen de situatie toelicht en jullie je stem kunnen uitbrengen.

Eindbod en ultimatum
Zoals jullie weten hebben de vakbonden de directie van Tate & Lyle een ultimatum gesteld, dat a.s. vrijdag afloopt. Daarin eisten wij dat de wijziging in artikel 14 van de cao, over het haalgeld, zou worden teruggetrokken en dat de loonsverhoging per 1-4-2019  5% structureel zou zijn, onder handhaving van de overige zaken die in het onderhandelingsresultaat van 16 april stonden, zoals de verbetering van de pensioenregeling.
Het nieuwe eindbod, (van vanmiddag half vier), treffen jullie aan de bijlage.
Je kunt daarin zien dat de wijziging van artikel 14 is verdwenen en dat de structurele loonsverhoging 3% per 1 april en nog eens 2% per 1 oktober 2019 is geworden. Dat is dus samen de door ons geëiste 5% structurele loonsverhoging, zij het met een lichte vertraging in 2019.
In het licht van dit bod hebben de vakbondsdelegaties besloten het veiligheidsoverleg (dat gepland was voor later op de dinsdagmiddag) ter voorbereiding op de staking op te schorten.
De leden zijn nu eerst weer aan zet!

Ledenvergadering en stemming
Jullie zijn allemaal uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten morgen, woensdag 8 mei, om 13.15 en om 14.15, in de vergaderzaal achter de kantine. Daar kunnen we het eindbod bespreken en er over stemmen.
Stemmen kan ook door het bijgaande stemformulier in te vullen en vóór 8 mei, 14.15 uur op te sturen naar de CNV-onderhandelaar via j.dekker@cnvvakmensen.nl.

Ik roep álle leden van CNV Vakmensen die bij Tate & Lyle werken op hun stem te laten horen! Zoals we met elkaar hebben besloten een ultimatum te stellen met het stakingswapen “in de aanslag”, zo kunnen we ook met elkaar besluiten dat dit eindbod voldoende is om dat ultimatum weer in te trekken.

Samen staan we voor een goede cao!
CNV Vakmensen constateert dat het besluit van de vakbonden een ultimatum te stellen in ieder geval effect heeft gehad. Jullie hebben als vakbondsleden je nek uitgestoken en laten zien dat we ons samen sterk maken voor een eerlijke cao. Is dat geen goede reden om er voor te zorgen dat iedereen vakbondslid is? https://www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar !

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid