Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Philip Morris - Nieuws

CNV-leden akkoord met cao-resultaat Philip Morris

De CNV-leden van Philip Morris stemmen in met het door CNV Vakmensen bereikte onderhandelingsresultaat voor de cao. Ook de leden van de andere bonden stemmen in met de verlenging van de cao voor een jaar. Daarmee is de cao een feit en volgt nog dit jaar een loonsverhoging van 3 procent.

De huidige cao loopt af per 1 juli 2020. De CNV-leden stemden voor verlenging van de cao met daarbij de volgende afspraken:
  • looptijd cao één jaar: van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021;
  • structurele loonsverhoging van de feitelijke salarissen, schaallonen en nominale bedragen: per 1 juli 2020 2,5% en 0,5% per 1 september 2020;
  • continueren van de afspraken over verrekening vakbondscontributie en de werkgeversbijdrage;
  • tenslotte is afgesproken dat de gedifferentieerde wga-premie niet wordt verhaald op de werknemers.
Update pensioen-overleg
Verder is nog van belang te melden dat de vakbonden en de ondernemingsraadsleden op maandag 29 juni gesproken hebben over de stand van zaken voor wat betreft de pensioenen en de vooruitzichten voor 2020. Vorig jaar – 2019 – was een goed jaar voor de pensioenen. De inactieven krijgen de pensioenen verhoogd met 0,45 %. Voor de actieven volgt nog een toeslag/indexatie van 2,7%. Dit valt nog onder de garantie-afspraken die wij hebben gemaakt toen de pensioenregeling werd gewijzigd.

Maar door de economische ontwikkelingen en COVID19 zien de resultaten van het pensioenfonds er voor dit jaar niet gunstig uit. Dit krijgt waarschijnlijk gevolgen voor de dekkingsgraad en het indexeren van de pensioenen komend jaar.

We hopen dat de economie snel aantrekt en daarmee de resultaten van het pensioenfonds nog verbeteren. 

Voor nu wensen we u een goede zomer toe! Blijf gezond en blijf omzien naar elkaar!

Gerti van Valkenburg,
Teamhoofd CNV Vakmensen
en
Nancy Abelskamp,
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5125 1159
E. n.abelskamp@cnvvakmensen.nl
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid