Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Margarine en spijsvettenindustrie - Nieuws

Wijzigingen voor Cao Margarine en Spijsvetten

Deze cao moet weer vernieuwd worden. De onderhandelingen met de werkgevers zullen in de maand juni plaatsvinden. De volgende voorstellen willen wij inbrengen bij de onderhandelingen. Heb je opmerkingen of toevoegingen, dan horen wij dit graag van jou voor 20 mei 2017 per e-mail of post.

Wijzigingsvoorstellen CNV vakmensen cao Margarine en Spijsvetten 

Looptijd
Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, van 1 mei 2017 -1 mei 2018. Een langere looptijd is onder voorwaarden bespreekbaar.

Inkomen
Wij stellen een structurele loonsverhoging voor van 2,5% op jaarbasis.

WGA premie
Wij stellen voor dat de werkgever ook deze cao wederom geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de helft van de gedifferentieerde premie te verhalen op de werknemer.

Persoonlijk Opleidingsbudget
Wij stellen voor de bestaande mogelijkheid tot het volgen van onder andere niet-functiegebonden opleidingen en een loopbaanscan, tot een maximum van € 1500 per persoon, actief onder de aandacht van werknemers te brengen. Wij stellen voor te komen tot een Persoonlijk Opleidingsbudget te besteden aan persoonlijke ontwikkeling van 0,5% van de loonsom. Dit budget is eigendom van de werknemer.

Duurzame Inzetbaarheid
Wij stellen voor dat medewerkers enkele jaren voor hun AOW-gerechtigde leeftijd de mogelijkheid krijgen om 80% te werken voor 90% salaris en 100% pensioenopbouw.

Vakbondscontributie
Wij stellen voor de mogelijkheid tot fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie onder de werkkostenregeling wordt voortgezet en een vaste afspraak wordt.

Garantiebanen
Wij stellen voor afspraken te maken over het aantal garantiebanen gedurende de looptijd van de cao.

Reparatie WW/WGA
Wij stellen voor de afspraak die in de vorige cao is overeengekomen inzake de reparatie van WW/WGA te handhaven.
Dit behelst onder andere de afspraak dat zodra de Stichting van de Arbeid duidelijkheid verschaft over de uitvoering van de private reparatie, dat cao-partijen overleg gaan voeren over de invulling daarvan. 

Diversen
We behouden ons het recht voor om met aanvullende afspraken te komen.

Reactie insturen
Per e-mail: l.bons@cnvvakmensen.nl       
Per post: CNV Vakmensen, Leo Bons, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht

Leo Bons
bestuurder
El.bons@cnvvakmensen.nl
M:06 51 60 19 92

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid