Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Margarine en spijsvettenindustrie - Nieuws

Tweede ronde cao Margarine, nog geen resultaat

Op 21 oktober 2014 is er voor de tweede keer met de werkgevers onderhandeld om tot een nieuwe cao te komen. In grote lijnen hieronder de stand van zaken aan het einde van het overleg.

Loon
Er ligt een loonbod van 1,8% per 1 oktober 2014 in een eenjarige cao die loopt tot 30 september 2015.

Aanvangsschaal
De werkgevers willen de A-schaal (geïndexeerd naar heden) voor inpakkers weer invoeren in de cao die jaren geleden uit de cao is geschrapt. Men wil deze schaal gebruiken voor met name ingeleende krachten en wel voor een periode van maximaal 26 weken.

Minimum loonschaal
Op landelijk niveau is door werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken, dat cao-partijen overleg zullen voeren om een minimum loonschaal in te voeren met uitloop tot 120% van het minimumloon voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn akkoord om deze schaal in te voeren met acht periodieken om te komen tot het maximum.

Derde WW-jaar
Ook is op landelijk niveau afgesproken dat er door cao-partijen procesafspraken gemaakt zullen worden om te bezien op welke wijze privaat geregeld kan worden om het recht op een derde WW-jaar te behouden. De politiek heeft namelijk beslist dat het recht op WW binnenkort maximaal twee jaar zal zijn. Werkgevers weigeren hierover afspraken te maken.

Vakbondscontributie
Werkgevers zijn akkoord dat zodra de fiscale mogelijkheid tot verrekening van de vakbondscontributie is vervallen, elk vakbondslid € 100,- per jaar te verstrekken ten laste van de werkkostenregeling.

Extra vakantiedagen ouderen
De werkgevers willen de extra vakantiedagen voor oudere werknemers en/of lange dienstverbanden afschaffen, zoals geregeld in art. 8.1.6. en 8.2.2. Daarvoor in de plaats wil men voor alle werknemers de eindejaarsuitkering met 0,5% verhogen. De extra vakantiedagen die werknemers al hebben op het moment van invoering zal men wel blijven behouden. Ook willen werkgevers de leeftijdgrenzen genoemd in de artikelen 5.42, 7.15 – sub.v en 8.2.3. ophogen gelijk aan de verhoging van de AOW-leeftijd.

De werkgevers willen op bedrijfsniveau de ruimte om in overleg met de vakbonden de pensioenregeling te wijzigen, zonder dat dit ten koste gaat van het pensioenresultaat.

Samenvatting
CNV Vakmensen is van mening dat we nog lang niet uitonderhandeld zijn. Punten die nog uitgebreid onderhandeld moeten worden zijn de loonsverhoging, de afschaffing van de extra vakantiedagen voor ouderen, het weigeren van procesafspraken rond de WW en nog veel meer.

Afgesproken is dat we in de loop van november de onderhandelingen zullen voortzetten.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ondergetekende bereiken via regiokantoor Breda, telefoonnummer 076 – 572 46 70 of per e-mail via l.bons@cnvvakmensen.nl.

Leo Bons, bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid