Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Margarine en spijsvettenindustrie - Nieuws

Cao Margarine- en Spijsvetindustrie

De huidige cao eindigt per 1 mei aanstaande. Wij willen dan ook voor u weer een nieuwe cao overeenkomen met de werkgevers. Volgens de planning zullen de onderhandelingen eind april starten.

De afgelopen maanden is intensief overlegd en er wordt nog steeds overlegd om tot nieuwe pensioenafspraken te komen. Naar verwachting zal dit half april afgerond worden. De uitkomsten van dat pensioenoverleg zullen een belangrijk onderdeel vormen bij de totstandkoming van de nieuwe cao.

Hierbij treft u aan de conceptvoorstellen voor de nieuwe cao.

Heeft u opmerkingen of toevoegingen dan horen wij dat graag voor 8 april aanstaande van u per e-mail aan l.bons@cnvvakmensen of per post aan:

CNV Vakmensen
Afdeling Collectief
Postbus 2525
3500 GM UTRECHT

Leo Bons
Bestuurder
M: 06-51601992

16-1039/LB/rd