Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Margarine en spijsvettenindustrie - Nieuws

Cao-akkoord Margarine- en Spijsvet nu definitief

Het heeft heel lang geduurd maar vorige week hebben partijen (eindelijk) overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de Margarine- en Spijsvetindustrie. Het leek erop dat de cao al in maart akkoord was, maar soms zijn het de kleine lettertjes die er toedoen.

Het probleem zat in de tabel van artikel 5.5.2 (leeftijd ‘einde verplichting nachtdienst’). Door allerlei oorzaken lukte het partijen niet om dit probleem met elkaar af te stemmen. Maar eind vorige week is dat dan eindelijk gelukt.

Salarisschalen

In het cao-akkoord staat dat de salarissen en salarisschalen structureel worden verhoogd met 2 procent per 1 augustus 2012 en 0,25 procent per 1 augustus 2013. Het is al mei 2013. Wat nu?

Alle werkgevers zijn aangesloten bij de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten, ook jouw werkgever. Het cao-akkoord is afgesproken tussen de vakbonden en de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten, dat wil dus ook zeggen tussen jouw werkgever en de vakbonden. Jouw werkgever moet dus het cao-akkoord nakomen. Dat geldt ook voor de afgesproken loonsverhoging van 2 procent per 1 augustus 2012. Jouw werkgever moet deze ook over de afgelopen 10 maanden (augustus 2012 t/m mei 2013) betalen. Oftewel, met terugwerkende kracht.

Definitieve cao-akkoord

Onderaan dit bericht kun je het definitieve cao-akkoord en de tekst van de uitwerking van de cao-afspraak inzake de Dakregeling downloaden.

Zoals je waarschijnlijk nog weet, heb ik dit cao-traject waargenomen voor Cor-Hilde van Beijeren die met zwangerschapsverlof was. Zij is inmiddels weer terug en zal weer jouw belang zo goed mogelijk behartigen.

Mede namens Jan Spoelstra – kaderlid CNV Vakmensen
Dolf Polders - Bestuurder CNV Vakmensen
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid