Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Margarine en spijsvettenindustrie - Nieuws

Akkoord cao Margarine snel verwacht

Het lijkt er op dat alle betrokken partijen bij de cao Margarine- en Spijsvetindustrie eind deze maand eindelijk akkoord gaan met het werkgeverseindbod van 4 juli 2016 voor de nieuwe cao. CNV Vakmensen was al, na de ledenraadpleging half augustus, akkoord gegaan.

De inhoud van het eindbod dat je begin juli hebt ontvangen en zoals dit op onze website staat, is op één punt iets verbeterd.

Een werknemer vanaf 57,5 jaar (deze leeftijd beweegt vanaf 2015 mee met 1,5 maal de verhoging van de AOW-leeftijd) die op eigen verzoek de nachtdienst verlaat voor een dagdienstfunctie en meer dan 4 jaar in nachtdienst heeft gewerkt, heeft recht op een afnemende afbouw van de ploegentoeslag van totaal 11 maanden, lopend van 100 naar 20%. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke eindbod, waar geen enkel recht meer bestond op een afbouwregeling bij het op eigen verzoek verlaten van de nachtdienst.

Omdat het zolang geduurd heeft voordat alle partijen akkoord gegaan zijn, is de aanvang van de pilot inzake het mogelijk maken van het aanhouden van de jaarlijkse periodiek, gewijzigd naar januari 2017.

Loonsverhoging met terugwerkende kracht uitbetaald

Nu alle partijen binnenkort uiteindelijk akkoord lijken te gaan, zal de afgesproken structurele loonsverhoging van 1,6% met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2016 naar verwachting in december 2016 of uiterlijk januari 2017 worden uitbetaald.

CNV Vakmensen is blij dat het ernaar uitziet dat alle partijen akkoord gaan met het eindbod van de werkgevers, waarmee jullie als meerderheid van de leden al in juli akkoord zijn gegaan. We verwachten dat je als werknemer nu daadwerkelijk op korte termijn met terugwerkende kracht de loonsverhoging krijgt waar jij recht op hebt.

Gezien de kleine verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke eindbod gaan wij ervan uit dat je ermee kunt instemmen. Zo niet, dan kun je mij dat binnen een week (tot uiterlijk 20 november) laten weten via mail l.bons@cnvvakmensen.nl

Ook voor andere vragen of opmerkingen kun je mij bereiken via mijn mailadres.

Leo Bons
bestuurder
M: 06 - 51 60 19 92
E: l.bons@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid