Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Marfo - Nieuws

Marfo wijst bijna alle kwalitatieve cao-voorstellen CNV Vakmensen af

Op vrijdag 18 oktober hebben cao-partijen voor de derde keer overleg gevoerd over de cao Marfo vanaf 1 april 2013. Een maand na start van het cao overleg heeft Marfo voor het eerst gereageerd op de cao-voorstellen van vakbonden. Wij vinden de reactie ronduit teleurstellend.

Met onze nieuwsbrief van 11 oktober 2013 informeerden wij u dat aan het einde van het tweede overleg Marfo de voorstellen van 19 september van tafel haalde. Marfo kwam met een integraal en verbeterd cao-voorstel. Dat verraste de onderhandelings-delegatie van CNV Vakmensen in positieve zin. Met deze verrassende zet ging Marfo er vanuit dat ook de cao-voorstellen van de vakbonden van tafel waren, uitgezonderd de voorstellen die betrekking hebben op loonontwikkeling en pensioenen, en looptijd. Een onterechte veronderstelling van Marfo-zijde.

In haar voorstellen legt Marfo het accent inderdaad op pensioenen, loonontwikkeling en (een langere) looptijd. Daartoe uitgedaagd door de vakbonden is Marfo dit keer ook ingegaan op de andere materiële en kwalitatieve voorstellen van de vakbonden. Uitgezonderd de jubileumuitkering bij 25 jaar, werden alle kostenverhogende voorstellen afgewezen. Ook de kwalitatieve voorstellen werden bijna allemaal afgewezen. CNV Vakmensen heeft haar teleurstelling over uitgesproken.

De tijd dringt voor Marfo. Een nieuwe pensioenregeling moet hoe dan tijdig voor ingangsdatum van 1 januari 2014 het licht zien. Dat belang zien wij ook wel. Dat betekent echter nog niet dat wij dan al onze voorstellen zo maar overboord gooien. En toch hebben wij op dat punt meer dan één handreikingen gedaan. Wij hebben een aantal cao-voorstellen laten vallen, ook al om de snelheid er in te houden. Wél hebben wij daarbij aangegeven, dat het nu laten vallen van voorstellen, niet betekent dat zij definitief naar de prullenmand kunnen worden verwezen.

Wij hebben als partijen vastgesteld dat de pensioenpremie dat Marfo nu heeft voorgesteld, richtinggevend is voor een aantal regelingen, waarvan er een of twee zullen worden voorgelegd aan de leden. Tot het eerst volgend overleg op 6 november zal de tijd hard nodig zijn deze regelingen goed in beeld te krijgen. Aan het einde van het derde overleg hebben wij aangegeven, dat de voorgestelde loonontwikkeling absoluut onvoldoende is, om met ons tot een cao-akkoord te komen. Uitgangspunt voor CNV Vakmensen is en blijft dat de af te spreken loonontwikkeling het koopkrachtverlies door inflatie grotendeels moet compenseren. 

Op 6 november zal dus het vierde cao-overleg plaatsvinden. De onderhandelingen zullen volgens ons dan nog steeds niet leiden tot een bevredigend cao-onderhandelingsresultaat. Daarvoor is het verschil tussen onze aangepaste voorstellen en het integraal cao-voorstel van Marfo nog steeds te groot. Een vijfde (extra) cao-overleg op 13 november zal dan moeten leiden tot een wél passende cao-afspraken en dus een bevredigend onderhandelingsresultaat.

Uiteraard houden wij de leden op de hoogte van de vorderingen aan de overleg- c.q. onderhandelingstafel. Mocht u vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. U kunt dan een mail sturen naar aem.peper@cnvvakmensen.nl of bellen met ons kantoor in
Apeldoorn, nummer (055) 5264250.

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid