Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Lamb Weston - Nieuws

Verplichte verlofdagen bij LWM nav productiestop

Op 31 maart hebben de vakbonden en LWM met elkaar in een digitaal overleg gesproken over de situatie waarin LWM zich nu bevindt nav de coronacris en de bijbehorende maatregelen. In deze nieuwsbrief worden drie onderwerpen toegelicht waarover de vakbonden en LWM het hebben gehad. Lees het goed door!

De vakbonden en LWM hebben de situatie waarin LWM zich nu verkeert met elkaar doorgenomen. De producten van LWM kunnen niet verkocht worden, omdat er een lock down geldt voor de meeste afzetmarkten. De inkomsten uit de export zijn opgedroogd. Daarnaast liggen de vrieshuizen vol en kan ook deze voorraad niet verkocht worden. Hierdoor is LWM genoodzaakt de productie af te schalen en diverse lijnen op de verschillende locaties stil te leggen. Minder verkoop betekent minder inkomsten en dus minder omzet.

LWM is op zoek naar oplossingen om aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen en het bedrijf draaiende te houden. Zo is het noodpakket van de overheid, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die een deel van de loonkosten dekt en waar LWM gebruik van zal maken, een enorme steun in de rug, maar lost dit niet alle (financiële) uitdagingen op. LWM wilde daarom met de vakbonden over 3 onderwerpen afspraken maken die afwijken van de cao. Hiermee wil LWM de liquiditeit van het bedrijf continueren, zodat betalingen gedaan kunnen blijven worden.

1. Reiskostenvergoeding wordt stopgezet bij thuiswerken
Degenen die niet meer reizen naar het werk (doordat zij thuiswerken) maken momenteel geen reiskosten. Voor deze medewerkers wordt de reiskostenvergoeding tijdelijk stopgezet per 1 april, totdat er wel weer reiskosten zijn. Degenen die nu wel reiskosten maken, krijgen uiteraard deze kosten wel vergoed. Dit is een afwijking van de cao, omdat het stopzetten van de reiskostenvergoeding alleen bij arbeidsongeschiktheid zou kunnen. De keuze om af te wijken van de cao is redelijk en logisch in deze tijd, omdat met deze tijdelijke afspraak medewerkers er niet op achteruit gaan. Reiskosten die gemaakt worden, blijven vergoed worden.

2. Budget Duurzame Inzetbaarheid wordt opgeschort
In de cao is afgesproken dat LWM voor het fiscale jaar 2020 en 2021 een budget van 200.000 euro per jaar ter beschikking stelt voor aanvragen inzake duurzame inzetbaarheid. De aanvragen die al ingediend en goedgekeurd zijn, blijven doorlopen. Nieuwe aanvragen die nog ter beoordeling liggen worden uitgesteld. Van de 200.000 euro is inmiddels 50.000 verbruikt voor de bestaande aanvragen. Hierdoor valt een bedrag van 150.000 euro vrij voor de cash flow (en liquiditeit) van LWM. Dit bedrag verdwijnt dus niet in de zak van LWM, maar komt alleen later ter beschikking en wordt dus opgeteld bij het budget voor volgend fiscale jaar.

CNV Vakmensen biedt al haar leden gratis online trainingen aan tot 1 juni in samenwerking met GoodHabitz. In een e-mail die naar alle leden is verstuurd, staat vermeld hoe je jezelf kan aanmelden hiervoor. Maak hier gebruik van!

3. LWM kan 5 verplichte vakantiedagen aanwijzen nav de noodgedwongen productiestops door de Coronacrisis
In de cao is opgenomen dat LWM in overleg met de onderdeelscommissies (OC) een productiestop kan aankondigen. Dit moet minstens een half jaar voor het moment waarop de productiestop plaatsvindt, worden gecommuniceerd. Daarnaast duren de productiestops maximaal 5 tot 10 werkdagen en per locatie is de optelsom van de productiestops niet meer dan 15 werkdagen. Als er geen andere werkzaamheden zijn, zoals onderhoud, het afschakelen en opstarten van de productielijn, schoonmaak of trainingen/opleidingen, heeft LWM het recht om 5 diensten op jaarbasis aan te wijzen als verplichte vakantiedagen die achtereenvolgens opgenomen dienen te worden.

De geplande productiestop in de zomer is inmiddels geannuleerd, omdat LWM verwacht dat de productie dan weer opgeschaald en een inhaalslag gemaakt kan worden voor de productie die LWM nu mist. Omdat nagenoeg alle productielijnen nu noodgedwongen stilliggen door de Coronacrisis, hebben de vakbonden en LWM afgesproken dat LWM de 5 verplichte vakantiedagen nu ook kan aanwijzen voor deze situatie. LWM had al het recht om 5 verplichte vakantiedagen aan te wijzen, alleen wijken we nu af van de spelregels in de cao wanneer dit kan. Er is dus geen sprake dat er 5 vakantiedagen extra worden ingeleverd, alleen worden ze vervroegd ingezet. We begrijpen dat dit erg vervelend is, maar we zouden dit niet afspreken als hier geen noodzaak voor was. Het feit dat LWM gebruik wil maken van de NOW, geeft aan dat alle mogelijkheden benut moeten worden om het bedrijf staande te houden en dat de nood hoog is. Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen en we hopen op ieders begrip hiervoor.

Ook voor de medewerkers in Oosterbierum geldt dat er maximaal 5 vakantiedagen verplicht aangewezen kunnen worden. Dus als deze dagen tijdens de productiestop in de winter zijn aangewezen, kunnen er geen extra verplichte vakantiedagen in de aankomende maand(en) aangewezen worden.

Verlofsaldi
LWM heeft een memo gecommuniceerd over goedgekeurde verlofdagen die door medewerkers weer ingetrokken worden, omdat bijvoorbeeld de geplande vakantie naar het buitenland niet door kan gaan door de Coronacrisis. LWM heeft aangegeven dat de wensen van de medewerkers zo veel als mogelijk gehonoreerd worden, mits dit geen problemen in de bezetting oplevert. Het is afwachten hoe de aankomende weken en maanden zich ontwikkelen en dus zal er per dag bekeken worden wat wel en niet gehonoreerd kan worden. Wij zijn ons ervan bewust dat dit veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit vraagt van iedereen.

Juist in deze tijd dat er weinig werk is, is het een uitstekend moment om verlofdagen op te nemen die voor 1 juli 2020 opgenomen moeten zijn, omdat ze anders komen te vervallen. Het zou toch jammer zijn als dit gebeurt. Kijk dus goed naar jullie verlofsaldi en de dagen die voor een bepaalde datum, zoals 1 juli of 31 december 2020, opgenomen dienen te zijn.

Reageren
Als jullie zorgen, vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief of bezwaar willen maken tegen de 3 afspraken die afwijken van de huidige cao (stopzetting reiskostenvergoeding, opschorting budget duurzame inzetbaarheid en de 5 verplichte vakantiedagen), laat het dan vooral weten aan CNV kaderlid Theo Daane of aan mij. Bezwaren kenbaar maken kan tot en met vrijdag 3 april 2020. Dit is een korte reactieperiode, maar jullie werkgever heeft baat bij snelle beslissingen en kordaat handelen om jullie werk en inkomen zeker te stellen.

De gevolgen van het Coronavirus vraagt veel van iedereen. Wij waarderen jullie inzet en begrip voor deze buitengewone situatie. Let op elkaar en wij hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft.

Namens CNV kaderlid Theo Daane (Kruiningen),

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid