Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Intersnack (voorheen Imko BV) - Nieuws

Verslechtering voorwaarden Imko minder slecht

Op 5 november 2013 heeft CNV Vakmensen met uw werkgever onderhandeld over de door de werkgever voorgestelde versobering van het arbeidsvoorwaardenpakket. Op onderdelen is de werkgever aan onze argumenten tegemoet gekomen en heeft het voorstel aangepast, op andere onderdelen niet.

De boodschap van de werkgever is helder; verslechteringen zijn noodzakelijk om de continuïteit te kunnen waarborgen.

In de vorige nieuwsbrief is al ingegaan op de financiële situatie van Imko en de plannen van Calder om daar verbetering in aan te brengen. Onderdeel daarvan is en blijft, als het aan de directie ligt, het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden.
Wij proberen nog steeds om te komen tot collectieve afspraken die voldoende draagvlak hebben onder de medewerkers van Imko, maar het is wel duidelijk dat daar geen pakket uitkomt wat op geen enkel onderdeel verslechteringen kent.
Hoe vervelend die boodschap ook is, uiteindelijk bepaal je zelf of het voor jou aanvaardbaar is of niet.

Communicatie

Eén van de punten die de directie erkend heeft en maatregelen op heeft getroffen is het verbeteren van de interne communicatie. Er is een nieuwsbrief in de maak of inmiddels verschenen. Deze nieuwsbrief komt periodiek terug.

35-urige werkweek

De werkgever heeft aangegeven bereid te zijn de 35-urige werkweek te handhaven, waarbij 32,5 uur is bedoeld voor lesgeven en 2,5 uur voor algemene taken. Daarnaast wordt bepaald welke activiteiten compensabele uren opleveren. Daarbij kun je denken aan activiteiten als open dagen/avonden, beurzen, ouderavonden, etc. Dit betekent dat als je meer uren werkt dan de overeengekomen 35 uur (bij een full time dienstverband), je de extra uren op een ander moment kunt opnemen. Dit is een verbetering in vergelijking met de bestaande situatie, omdat er nu vaak geen duidelijkheid is over welke uren niet en welke uren wel gecompenseerd kunnen worden.

Vakantiedagen

Werkgever houdt vast aan het inleveren van tien vakantiedagen met een overgangsregeling, waarbij de eerste twee jaar nog vijf extra dagen worden toegekend. Voor de werkgever is dit een hard punt, omdat hier een behoorlijke bezuiniging mee gerealiseerd wordt. Wij hebben aangegeven dat dit voor werknemers zeker zo’n hard punt is, aangezien het overgrote merendeel van de medewerkers heeft aangegeven niet bereid te zijn tot het inleveren van vakantiedagen. Op dit punt liggen we dus nog ver uit elkaar.

Leeftijdsdagen

De werkgever heeft voorgesteld het afschaffen van de leeftijdsdagen te verzachten door ook daar een overgangsregeling voor twee jaar voor te treffen. De medewerker kan dan gedurende twee jaar de helft van de leeftijdsdagen die hij/zij thans heeft nog opnemen. Er worden dus geen nieuwe rechten meer toegekend, het huidig aantal wordt bevroren en daarvan houd je gedurende 2 jaar nog de helft. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat leeftijdsdagen een doel hebben met het oog op duurzame inzetbaarheid en dat wij daarom op dit punt zeker nog met een tegenvoorstel zullen komen.

Reiskosten

Het probleem ten aanzien van de reiskosten zat niet zo zeer in de hoogte van de vergoeding, dat is immers voor een belangrijk deel door de fiscus al bepaald. Wel is er veel onduidelijkheid over de standplaats, tijdelijke standplaats en incidenteel op een andere locatie werken. Afgesproken is dat deze “spelregels” nader worden uitgewerkt, zodat de medewerkers vooraf weten waar ze aan toe zijn op het moment dat hen gevraagd wordt op een andere locatie dan de vaste standplaats te werken.

Afgesproken is dat werkgever nog eens nadenkt over onze opmerkingen en dat wij de komende tijd gebruiken om samen met de aanspreekpunten te polsen hoe het draagvlak op basis van deze voorstellen is en waar nog knelpunten zitten.
De aanspreekpunten komen op 18 november 2013 bij elkaar, CNV Vakmensen en de directie op 19 november 2013. Zorg er dus voor dat voor 18 november 2013 de aanspreekpunten op de vestiging weten hoe jij over deze zaken denkt.
Of reageer per email naar g.valkenburg@cnvvakmensen.nl


Gerti van Valkenburg 
bestuurder 

Angèle van Tilburg en Miranda Aarts
kaderleden 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid