Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Heinz Honig - Nieuws

Kraft Heinz: Reorganisatie zonder ledenraadpleging

Kraft Heinz reorganiseert kantoor Zeist, maar in verband met vertrouwelijkheid mogen bonden de leden niet raadplegen om nut en noodzaak te checken en een sociaal plan te maken. Leden kunnen beroep doen op individuele rechtsbijstand

Kraft Heinz heeft op 11 januari 2018 in meerdere landen bekend gemaakt dat de logistieke- en inkoopprocessen uitbesteed worden. Dat leidt op het kantoor in Zeist tot verlies van maximaal 33 arbeidsplaatsen. Eerder weigerde het bedrijf de door de vakbonden gevraagde en gebruikelijke openbaarheid voor het overleg hierover. Tegen de zin van de bonden stapte het bedrijf naar de ondernemingsraad om een sociaal plan af te sluiten. Getroffen leden kunnen bij de vakbonden om individuele rechtsbijstand vragen.

Raadpleging werknemers

In oktober 2017 nodigde Kraft Heinz de vakbonden al uit voor overleg over de voorgenomen uitbesteding. Maar dat moest in het geheim. De vakbonden stelden als voorwaarde dat zij voor het overleg eerst in alle openheid het personeel van de betrokken afdelingen konden raadplegen over het nut en de noodzaak en over een eventueel sociaal plan. Dat is gebruikelijk in Nederland, maar het bedrijf weigerde dat. Hun reden was dat daarvoor te weinig tijd was. De vakbonden vonden dat Kraft Heinz de noodzakelijke tijd in het belang van het personeel moest nemen. De ondernemingsraad had geen bezwaar tegen vertrouwelijk overleg met het bedrijf en heeft met de werkgever een sociaal plan afgesloten.

Meer inspraak met een goede cao

De Nederlandse productiebedrijven van Kraft Heinz onder cao’s waarin het bedrijf verplicht is om bij voorgenomen reorganisatie of sluiting met de vakbonden te overleggen over de maatregelen en over een sociaal plan. Dit geldt niet voor het kantoor in Zeist. De logistieke- en inkoopprocessen, die uitbesteed worden, gebeuren in het bedrijfsonderdeel H.J.Heinz Supply Chain Europe, dat niet onder een cao valt.

Sociaal plan verdient maatwerk

Voor een sociaal plan dat de ondernemingsraad heeft afgesproken met Kraft Heinz zijn de vakbonden niet verantwoordelijk. Wat de vakbonden betreft voldoet een goed sociaal plan aan de volgende vereisten:

 1. uitbesteding en reorganisatie dient nuttig en noodzakelijk te zijn, niet winstmaximalisatie op korte termijn;
 2. de selectie van ontslagen medewerkers dient te voldoen aan de wettelijke criteria;
 3. een ontslagvergoeding inclusief de wettelijke vergoeding dient tenminste 100% te zijn van de richtlijnen die kantonrechters gebruiken bij ontslagzaken;
 4. ontslagen medewerkers worden niet niet gekort op hun ontslagvergoeding met eerder genoten scholingskosten;
 5. ontslagen medewerkers krijgen naast de ontslagvergoeding ook een goede vergoeding voor outplacement en scholing;
 6. met ontslag aangezegde medewerkers krijgen niet minder ontslagvergoeding als ze weigeren een vaststellingsovereenkomst te tekenen en gebruik willen maken van hun recht op bezwaar bij het UWV of de rechter.

Het laatste punt is heel belangrijk. Een werknemer loopt anders de kans dat hij onder druk van het missen van de ontslagvergoedingvergoeding gaat afzien van zijn wettelijke rechten op eerlijk verweer.

Persoonlijke ledenservice bij dreigend ontslag

Naar aanleiding van de gang van zaken hebben de vakbonden besloten om leden bij H.J.Heinz Supply Chain Europe, die hun werk verliezen door de uitbesteding, individueel juridisch bij te staan. Dat kan om advies gaan als een lid overweegt om bij het UWV of de rechter bezwaar te maken tegen het vervallen van de arbeidsplaats. Het kan om advies gaan als een lid bezwaar wil maken tegen het sociaal plan. Ben jij lid en krijg jij ontslag? Wil je daarnaast gebruik maken van hulp van de bond? Bel dan tijdens werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met CNV Vakmensen op telefoonnummer 030-7511007.

Maak een collega lid

De vakbonden willen bij alle bedrijven van Kraft Heinz in Nederland een goed sociaal beleid bij reorganisaties, dat we in alle openheid samen met de vakbondsleden afspreken. Daarom krijgen ook de leden bij Kraft Heinz Nederland die niet werkzaam zijn Supply Chain Europe deze brief. Zo is iedereen van de ontwikkelingen en van de inzet van de vakbonden op de hoogte. Maak collega’s lid die dat nog niet zijn. Want samen worden we sterker. Lid worden kan hier

Hartelijke Groeten,

Wietze Kampen
w.kampen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid