Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Voortgang onderhandelingen sociaal plan Agrifirm

Op dinsdag 30 januari was er overleg tussen vakbonden en Agrifirm over het nieuwe sociaal plan. Het resultaat van de ledenvergaderingen is tijdens deze bijeenkomst aan de werkgever meegedeeld: geen verslechtering van het sociaal plan.

In de ledenvergaderingen is onder andere aangegeven dat:

  • er geen aanleiding is om de beëindigingsvergoeding aan te passen;
  • de afspraken over de interne herplaatsing niet verslechterd mogen worden;
  • er aandacht moet komen voor de senioren;
  • het scholingsbudget voor degene die boventallig wordt verklaard verhoogd moet worden.

Geen resultaat

Bovenstaande uitgangspunten hebben niet geleid tot een resultaat. Agrifirm wil niet een kopie van het huidige sociaal plan, maar wil hier aanpassingen in aanbrengen die in lijn zijn met andere sociale plannen in Nederland. De bonden willen afspraken maken die overeenkomen met de uitkomsten van de ledenvergaderingen en geen sociaal plan met verslechteringen afspreken.

Niet slechter, maar anders

Vakbonden zien het belang van een sociaal plan. Onder het motto ‘niet slechter, maar anders’ hebben wij de regie in eigen hand genomen en zullen een voorstel maken voor een ander, socialer sociaal plan. Daarbij is er sprake van een evenwichtige verdeling van de middelen.

Het voorstel zullen wij op 21 en 26 februari met de werkgever bespreken. Daarna zal duidelijk zijn of er al dan niet sprake is van een akkoord. Na 26 februari zullen wij wederom ledenbijeenkomsten organiseren om het resultaat met de leden te bespreken.

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen
Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
Tel. 06-51601965 en mail f.veen@cnvvakmensen.nl
Henk Deuring en Arjen Zuidema, kaderleden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid