Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Voorlopige oplossing ForFarmers werken op zaterdag

De uitbreiding van de openingstijden van Total Feed Support op zaterdagochtend zal voorlopig als overwerk uitbetaald worden. Intussen wachten ForFarmers en de vakbonden de uitkom-sten af van het landelijke overleg van cao-partijen in het graan over werken op zaterdag.

Druk op weekendwerk neemt toe
Op 14 november 2016 hebben CNV Vakmensen en FNV gesproken met ForFarmers over de wijziging van de werktijden van Klantenservice ForFarmers en DML. Zowel ForFarmers als de vakbonden vinden dat structureel overwerk ongewenst is. Als het enigszins kan moet daar een oplossing voor komen. Oorzaak is de druk van klanten om in het weekend voer te leveren. Hierdoor begint geconsigneerd werk structureel overwerk te worden. Naar de toekomst toe valt volgens gesproken werknemers te verwachten dat andere delen van het bedrijf zullen volgen. Daarom is het voor alle leden van belang om kennis te nemen van deze nieuwsbrief. De afspraken die nu gemaakt worden zullen gevolgen kunnen hebben voor toekomstige regelingen.

Geen ‘verschoven uren’ op zaterdagen
In het overleg stelde ForFarmers voor te stoppen met ‘structurele consignatie’. In plaats daarvan kunnen de werknemers ‘normaal’ werken op zaterdagochtend. Tevens werd voorgesteld de bezetting in de week parallel te laten lopen met binnenkomende telefoontjes. De uren op zaterdag zouden in het voorstel van ForFarmers als ‘verschoven uren’ worden betaald. De uren in de week kunnen volgens ForFarmers worden ingevuld binnen het dagvenster en hoeven daarom niet extra beloond te worden. Verschoven arbeidsuren op zaterdag worden volgens ForFarmers vergoed met een toeslag van 18 procent. CNV Vakmensen en FNV vinden de uren op zaterdag echter geen verschoven uren. De bonden vinden dat deze uren geen basis hebben in de cao. De cao houdt (nog) geen rekening met werken in het weekend. Daarom moeten volgens de bonden conform de cao de weekenduren nu nog met de bonden worden uitonderhandeld. De landelijke cao-partijen zijn momenteel bezig om de beloning van de weekenduren te bepalen in een werkgroep. Voor ForFarmers is er daarom in overleg besloten om voorlopig de uren op zaterdag als overuren te betalen, totdat cao-partijen de definitieve regeling hebben gemaakt. ForFarmers en bonden gaan er vanuit dat regeling klaar is in de volgende cao Graan.

Gelijke overwerkvergoedingen voor overwerk op dezelfde uren
De vakbonden zijn in 2015 met ForFarmers vergoedingen van ploegenroosters overeengekomen op grond van een matrix. Dit heeft ertoe geleid dat gewerkte uren op onaangename momenten een hoge toeslag tot gevolg heeft. Uitgangspunt is: “Hoe onaangenamer het tijdstip waarop gewerkt wordt, hoe hoger de toeslag voor dat gewerkt uur”. Graag willen de bonden voor de overige werknemers hierbij aansluiten. Dit vanuit het idee: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Toepassing zou betekenen dat de eerste doordeweekse uren na 17.00 uur worden uitbetaald tegen 137 procent (in plaats van 100 procent) en de zaterdagochtend tegen 175 procent (in plaats van 100 procent). ForFarmers vindt de omstandigheden waaronder wordt gewerkt verschillend. Daarom wil het bedrijf het betreffende schema niet op iedereen toepassen. De vakbonden vinden dat ongelijke behandeling. Ook vanwege dit verschil van inzicht is het verstandig te wachten op de cao.

Voorlopige Oplossing
De voorlopig uitkomst is dat ForFarmers de uren op zaterdag gaat betalen als overwerk tegen een vergoeding van 150 procent totdat de nieuwe cao gaat bepalen wat de betaling moet zijn. De structurele regeling van de betaling zal dus later komen. Nu is het zo dat van maandag tot en met vrijdag ForFarmers volgens de cao niet verplicht is om de uitbreiding van de openingstijden van 17.00 naar 18.00 uur met een toeslag te betalen. Dit geldt alleen zolang de individueel gewerkte tijd per week 40 uur is en de verschuiving van tijd niet valt na 18.00 uur.

Bij DML wordt uitbetaling aangepast volgens de cao
ForFarmers vertelde de bonden ook tijdens het overleg dat bij de voorbereiding van het project Total Feed Support ontdekt is, dat voor de medewerkers van DML tot nu toe de cao niet goed is nageleefd. Toegezegd werd dat werknemers, die tekort zijn gekomen worden nabetaald.

Samen en persoonlijk sterker. Dat merk je.
Blijf ons steunen en word lid of maak jullie collega lid.
Samen maken we het verschil! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het eerste halfjaar 50 procent korting op de contributie!

Wietze Kampen
bestuurder
M: 06 - 51 20 30 04
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl

16-3974/WK/ms
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid