Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Tweede ronde cao Graan levert niets op

Op 10 maart 2014 is de tweede onderhandelingsronde geweest voor de nieuwe cao Graan per 1 april 2014. Werkgevers willen de mogelijkheid om met de eigen ondernemingsraad (OR), andere gelijkwaardige afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden uit de cao.

CNV Vakmensen wil niet dat er op punten slechtere afspraken gemaakt kunnen worden met de OR.

Op bedrijfsniveau
De werkgevers willen de mogelijkheid om samen met de eigen OR afspraken te maken over andere invulling van de arbeidsvoorwaarden in de cao. Het totale niveau zou dan wel gelijk moeten blijven, maar op verschillende punten is het slechter dan de huidige cao en op andere punten is het beter. De werkgevers verwachten dat zij met de eigen OR afspraken kunnen maken, die beter aansluiten op wat nodig is in het bedrijf en waaraan behoefte is in het bedrijf. Werkgevers hebben echter ook in de tweede ronde niet kunnen aangeven op welk gebied zij andere afspraken willen maken met de eigen OR.

Vanuit de vakbonden is aangegeven, dat onze achterban wil dat wij als vakbonden arbeidsvoorwaarden uitonderhandelen, indien nodig op bedrijfsniveau. Zeker als het gaat om verslechtering. De OR kan goed werk doen, maar zit zelf ook niet te wachten op deze rol. Ook gaat het overleg tussen de werkgever en de OR lang niet altijd goed. Daarnaast willen wij wel weten over welke onderwerpen de werkgevers afspraken willen maken. Dit is in de tweede onderhandelingsronde onduidelijk gebleven.

Impasse
De werkgevers willen geen afspraken maken over de voorstellen van vakbonden.
Dit willen zij alleen doen, als vakbonden ingaan op de werkgeversvoorstellen over decentralisatie van arbeidsvoorwaarden richting de OR. Dat willen wij als
CNV Vakmensen niet. Wij willen de cao verbeteren op onder andere de gebieden van reiskosten woon-werk, individueel scholingsbankrekeningen en niet alleen een
cao-loonsverhoging. Tot nu toe ligt er alleen een bod van één procent loonsverhoging vanuit de werkgevers. Dus ontstaat er een impasse in de onderhandelingen.

Sociaal fonds
Wel wordt er onderhandeld over de invulling van het sociaal fonds in de bedrijfstak. Hiervoor zal een premie geheven moeten worden om onder andere zaken te betalen, die voorheen door het produktschap betaald werden. Denk aan de Werkvloer en de arbo-catalogus en subsidie voor loopbaanadvies.

Volgende ronde
De volgende ronde is maandag 24 maart 2014. In de tussentijd komt de
cao-commissie Graan bij elkaar om de ontstane impasse te bespreken. Wil je reageren op deze nieuwsbrief, dan horen wij het graag via de kaderleden op het eigen bedrijf en via bestuurder Frans van de Veen. Frans van de Veen is te bereiken via e-mail f.veen@cnvvakmensen.nl en via regiokantoor Breda, op telefoonnummer
076-57 24 670

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen
Frans van de Veen
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid