Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Tweede Bespreking Ploegenroosters De Heus

Op 24 mei vond tweede gesprek plaats over het voornemen om de ploegenroosters te wijzigen.

Aan de leden werkzaam bij De Heus,

Op 24 mei zijn CNV Vakmensen en FNV opnieuw met De Heus aan tafel geweest om te praten over het voornemen van het bedrijf om de ploegenroosters te wijzigen. Na een uitvoerige terugkoppeling van de roadshows (gehouden op alle locaties) door directeur, de heer Schipper, werd ons medegedeeld dat De Heus de indruk heeft dat de werknemers tevreden zijn over de roosterwijzigingen. Het bedrijf wil graag op korte termijn duidelijkheid van de bonden om in te stemmen.

Reactie bonden
CNV Vakmensen en FNV hebben aangegeven contact te hebben gehad (per telefoon en e-mail) met gezamenlijk circa 20 bezorgde leden. De bij de bonden neergelegde problemen komen op het volgende neer:

 • Zondag komt in het geding;
 • Er mag geen inkomensachteruitgang komen door invoering nieuwe roosters
 • De vergoeding voor de voorgestelde roosters is beneden alle peil;
 • Duidelijke rekenregels (van matrix naar de uiteindelijke toeslag) moeten op schrift komen
 • Duidelijk aangeven hoe reserve- of invaldiensten worden beloond (conform de matrix of de gemiddelde ploegentoeslag?);
 • De voorgestelde roosters leveren een lagere beloning op voor diensten waarin de weekenden (lees zaterdagen) verplicht worden ingeroosterd, wat niet acceptabel is;
 • Ondanks vaste inroostering zaterdag toch kans op overwerk (op zondag).

Daarop hebben de bonden een systeem aangereikt, waarin meer rekening wordt gehouden met het werken op “aangename en onaangename” uren. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen werken op dag-uren, werken in de randen van de nacht / vroege ochtend, nachtdienst. Ook is in ons voorstel het werken op zaterdag duurder dan in het voorstel van De Heus en Zondagwerk nog duurder. Verder hebben we je werkgever gevraagd een regeling “Gewetensbezwaar zondagswerk” op te stellen. Ook moet een nieuw voorstel van de Heus rekening houden met het rijtje bovengenoemde bezwaren zoals door jullie aangegeven.

Beperkt raadplegingen van werknemers mogelijk, misschien ook schriftelijke procedure
Je werkgever heeft aangegeven met een nieuw voorstel te komen. Verder is er aangeven dat jullie snel duidelijkheid willen over de mogelijke invoering van de nieuwe roosters. Bonden hebben ingebracht dat werknemers liever zorgvuldigheid hebben boven snelheid. Uiteindelijk hebben we ingestemd om elkaar opnieuw te treffen op 19 juni voor vervolgoverleg.

Data en mogelijke vergaderlocaties
Werknemersraadplegingen (dus ook voor niet georganiseerden) zullen eventueel plaats hebben op donderdagmiddag
6 juni; vrijdagmiddag 7 juni, woensdagmiddag 12 juni en donderdagmiddag 13 juni. (Meer ruimte zit er niet in onze agenda's vóór de datum van 19 juni). Voor het inplannen van de lokaties en het laten doorgaan zijn twee factoren belangrijk. Ten eerste moet er urgentie zijn om iets te bespreken (wij kennen het nieuwe werkgeversvoorstel niet). Ten tweede moet er een minimale aanwezigheid van 5 werknemers op de bijeenkomst gegarandeerd zijn, waarvan minimaal 3 leden. Eventuele suggesties voor vergaderlocaties, die bereikbaar zijn voor meerdere vestigingen zijn welkom! Bij het toesturen van het nieuwe werkgeversvoorstel bepalen we of het zinvol is om bij elkaar te komen.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief contact willen opnemen dan kan dat het liefst per e-mail via w.kampen@cnvvakmensen.nl. Mocht je toch liever bellen dan ben ik via onderstaand mobiel telefoonnummer bereikbaar. Zodra wij het nieuwe werkgeversvoorstel hebben sturen wij die toe. Tevens bepalen we dan het aantal ledenvergaderingen en de vergaderlocaties.

Vriendelijke Groeten,

 

Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen
06-51203004

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid