Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Tekst nieuwe cao Graan 2017-2018

De tekst van de nieuwe cao Graanbe- en verwerkende bedrijven per 1 april 2017 is vastgesteld. Dit is gedaan nadat alle vakbonden, waaronder CNV Vakmensen en Nevedi het onderhandelingsresultaat hebben goedgekeurd.

De cao loopt van 1 april 2017 tot 1 juni 2018. De loonsverhoging is 2% per 1 april 2017. Deze cao-loonsverhoging krijg je als werknemer met terugwerkende kracht uitbetaald. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, vraag er dan om bij je werkgever en neem contact op met CNV Vakmensen bij problemen.

Werkingssfeer

De werkingssfeer van de cao is aangescherpt. In de werkingssfeer wordt omschreven voor welke bedrijven de cao van toepassing is. Dit staat in artikel 1.3.1. van de cao.

Bedrijven die uitsluitend of in hoofdzaak granen, landbouwzaden of peulvruchten op- en overslaan voor humane (menselijke) voeding vallen bijvoorbeeld niet onder deze cao.

De cao is vanaf 1 april 2017 van toepassing op alle werkgevers en hun cao-personeel, die lid zijn van werkgeversorganisatie Nevedi. Voor de werkgevers onder de werkingssfeer, die geen lid zijn van Nevedi, is de cao van toepassing vanaf het moment dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao Algemeen Verbindend heeft Verklaard (AVV).

Binnen een bedrijf vallen werknemers met een functie boven salarisschaal 8 niet rechtstreeks onder de cao. Wel kan de cao of onderdelen van de cao van kracht zijn door aanvullende afspraken tussen werkgever en werknemers.

De cao kan ook van toepassing zijn als het bedrijf niet onder de werkingssfeer valt, maar in de individuele arbeidsovereenkomst de cao Graan van toepassing is verklaard.

Vragen

Heb je vragen over de nieuwe cao? Daarvoor kun je terecht bij de CNV-kaderleden in je eigen bedrijf en bij CNV-bestuurder Frans van de Veen.

Frans van de Veen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 65
E: f.veen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid