Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Pensioen in de sector Graan

Op 14 maart 2013 heeft CNV Vakmensen, samen met andere vakbonden, onderhandeld met de werkgevers cao Graan over de pensioenregeling en pensioenpremie vanaf 2014. In deze onderhandelingen zijn flinke stappen vooruit gezet, maar wij zijn het nog niet eens geworden.

Molenaarspensioenfonds en gedispenseerde onderneming
In de sector Graan bouwt een kwart van de werknemers pensioen op bij het Molenaarspensioenfonds. De rest werkt bij bedrijven, die dispensatie hebben voor het pensioen en een minimaal gelijkwaardige pensioenverzekering hebben. Beleid van CNV Vakmensen is om meer werknemers onder het Molenaarspensioenfonds te krijgen, zodat het draagvlak voor het Molenaarspensioenfonds vergroot wordt. Op het ogenblik staat het Molenaarspensioenfonds er ook beter voor, dan veel van de pensioenverzekeringen, dus 2014 is ook een goed moment van toetreding.

Pensioenonderwerpen
Vanaf 2014 schuift de pensioengerechtigde leeftijd op naar 67 jaar. Dit heeft tot gevolg, dat het op te bouwen pensioen vanaf 2014 uitgaat van een pensioenleeftijd op 67 jaar. Tot nu toe opgebouwd pensioen gaat uit van een pensioenleeftijd op 65 jaar. Werknemers betalen een pensioenpremie van 10% over de pensioengrondslag (salaris min franchise) en 4,15% over het salaris. CNV Vakmensen wil toe naar één pensioenpremie over de pensioengrondslag. Ook werkgevers willen hier naar toe.

In totaal betalen werknemers nu 56% van de pensioenkosten en werkgevers 44%. CNV Vakmensen wil in een aantal jaar naar de nieuwe verdeling van de kosten, 40% werknemers en 60% werkgevers. Daarnaast willen CNV Vakmensen en werkgevers de indexatiemogelijkheden van het pensioen vergroten. Dit heeft tot gevolg dat de premie voor het pensioen stijgt.

Werkgevers willen bovenstaande koppelen aan een lagere opbouw voor het pensioen, waarbij niet bezuinigd wordt op de huidige pensioenkosten van werkgevers en de pensioenpremie voor werknemers in totaal lager wordt. Door één pensioenpremie voor werknemers, hebben lagere inkomens hier voordeel van en hogere inkomens geen voordeel van. Wel is dit eerlijker, omdat nu ook pensioenpremie betaald wordt over een deel van het salaris, waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Over deze onderwerpen is deze onderhandelingsronde uitgebreid gesproken, gepuzzeld en onderhandeld. We zijn er nog niet uitgekomen.

Volgende ronde
De volgende ronde is op 8 april 2013. Dan zal ook het cao-onderwerp flexibiliteit, toeslagen en invloed op eigen roosters aan bod komen.

Via CNV-nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden van de voortgang in de cao-onderhandelingen. Voor reacties kun je terecht bij de CNV-kaderleden op je eigen locatie en bij CNV-bestuurder Frans van de Veen via regiokantoor te Breda, telefoonnummer 076-5724670 en per e-mail via f.veen@cnvvakmensen.nl.  

Frans van de Veen                                           Johan Velthuis en Cees Neels
bestuurder                                                      kaderleden

De plannen van het kabinet, pakken slecht uit voor werknemers. Dat moet beter. De komende maanden onderhandelt het CNV daarom, met regering en werkgevers over een Sociale agenda. Lees meer op www.cnv.nl/socialeagenda

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid