Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

OVERLEG FORFARMERS EN VAKBONDEN OVER SCHRAPPEN VAN

Op 25 maart 2019 heeft een delegatie van FNV en CNV overlegd met ForFarmers over zijn plannen om de komende jaren de kosten te verlagen. ForFarmers denkt met efficiënter werken 125-150 banen in het concern te kunnen schrappen. Binnenkort praten we verder over de mogelijkheid van een sociale regeling

Beste collega’s,

De delegatie van de vakbonden bestond naast de vakbondsbestuurders ook uit de kaderleden Eric Oonk (FNV),
Johan Velthuis en Arjan Meinen (CNV). Bij verder overleg zal ook kaderlid Gerrit Hofsté (FNV) meedoen.

In ons overleg gaven HR-managers Arjen de Grijs en Heidi Wismans een toelichting op de plannen. Zij benadrukten dat de plannen betrekking hebben op het concern in alle landen behalve Polen. In Nederland wil ForFarmers door efficiënter werken banen laten vervallen.

De voorgenomen maatregelen zijn nog niet klaar. Zodra ze klaar zijn wil de directie een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad indienen.

In ons overleg verklaarden De Grijs en Wismans dat ForFarmers gedwongen ontslagen wil voorkomen door het toepassen van maatregelen als natuurlijk verloop pensionering, en interne herplaatsing.

De vakbonden hebben in dit overleg gevraagd om de voorgenomen organisatorische maatregelen, behalve in een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad, ook bekend te maken aan het personeel en beide vakbonden. Dan kunnen wij met onze leden en de Ondernemingsraad overleggen over een passende sociale regeling.

CNV Vakmensen en FNV spreken sociale regelingen af als we overtuigd zijn van de noodzaak en de haalbaarheid van de organisatorische maatregelen en als die passen bij de sociale gevolgen.

In ons overleg op 25 maart heeft ForFarmers op onze vragen nog geen toezeggingen gedaan. Wel heeft ForFarmers met ons afspraken gemaakt voor verder overleg op 17 en 24 april 2019. Met de Ondernemingsraad hebben wij een afspraak op 23 april gemaakt om te praten over samenwerking.

Wij houden u op de hoogte. In de tussentijd kunt u voor vragen terecht bij onze kaderleden of bij mij.

 

Met vriendelijke groeten,


 

Wietze Kampen, bestuurder
E w.kampen@cnvvakmensen.nl
M 06 512 03004

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid