Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Onderhandelingsresultaat voor tweejarige cao Graan

Op 23 april 2015 heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe tweejarige cao Graan per 1 april 2015.

De salarisverhoging is 1,5% in 2015 en 2% in 2016. Ook zijn afspraken gemaakt om de pensioenopbouw op peil te houden, waarbij de premie voor werkgever en werknemer licht gaat stijgen. CNV Vakmensen is positief over het bereikte onderhandelingsresultaat en de leden kunnen in mei hierover stemmen. Dit resultaat is mede mogelijk geworden door de 1000 handtekeningen van werknemers in de sector ter ondersteuning van de inzet van vakbonden bij deze onderhandelingen. Bedankt hiervoor.

Onderhandelingsresultaat
De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat zijn:
• Looptijd: van 1 april 2015 tot 1 april 2017.
• Een loonsverhoging van:
o 1,5% per 1 april 2015;
o 2% per 1 april 2016.
• De pensioenopbouw blijft gehandhaafd op het fiscaal maximale niveau.
Dit is nu 1,872% en wordt vanaf 2017 1,863% per jaar. De premie gaat voor werkgever omhoog met 0,65% van de pensioengrondslag en voor werknemers met 0,25% van de pensioengrondslag.
• Gedurende de looptijd van de cao krijgen 65- en 66-jarigen ook de extra vakantie-uren van 66 uur per jaar. Nu loopt de extra vakantiestaffel nog tot en met 64 jaar. In de vervolgstudie naar duurzame inzetbaarheid/toekomst cao wordt gekeken hoe hier in de toekomst mee om wordt gegaan.
• Binnen ieder bedrijf wordt vanaf 2016 minimaal 0,5% van de loonsom gereserveerd voor scholing. Gekeken wordt wat voor mogelijkheden er zijn om deze reservering om te zetten naar een individueel scholingsbudget.
• In het kader van het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over tien vaste plaatsen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en (proces-) afspraken over de reparatie van de opbouw en duur van de WW.

CNV Vakmensen is positief over dit onderhandelingsresultaat, omdat de loonsverhoging ruim boven de huidige inflatie is, het pensioen op peil blijft en een eerste stap is gezet richting de mogelijkheid van individuele scholingsbudgetten. Daarnaast is het voorstel van Nevedi, waarbij de werkgever afspraken zou kunnen maken met de eigen ondernemingsraad om de cao op onderdelen te verslechteren, op ons aandringen van tafel gehaald. Er komt wel een brede studie naar de toekomst van de cao Graan.

Ledenraadpleging
In mei zal CNV Vakmensen de complete tekst van het onderhandelingsresultaat naar de leden sturen en kunnen de leden hierover stemmen.

Frans van de Veen
bestuurder

Cees Neels en Johan Velthuis
kaderleden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid