Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Graan 2017

CNV Vakmensen heeft een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Graan van 14 maanden met een loonsverhoging van 2% per 1 april 2017. En de tijdelijke extra premie voor het Molenaarspensioenfonds wordt door de werkgevers betaald. Aankomende week start de CNV-ledenraadpleging.

Loonsverhoging

De nieuwe cao Graanbe- en verwerkende bedrijven loopt van 1 april 2017 tot 1 juni 2018. En de lonen gaan omhoog met 2% per 1 april 2017. CNV Vakmensen heeft ingezet op deze goede loonsverhoging, omdat wij de lonen in de sector willen verbeteren en werkgevers helaas geen afspraak wilden maken over een 80-90-100% regeling (minder werken) voor oudere werknemers.

Pensioenpremie

De werkgeverspremie voor het Molenaarspensioenfonds gaat tijdelijk omhoog, omdat het fonds nog te weinig geld in kas heeft om (volledig) te kunnen indexeren. Het pensioenfonds zit in herstel. De werkgeverspremie gaat met 0,7% van de pensioengrondslag omhoog. Dit is gelijk aan ongeveer 0,35% van de loonsom. Zodra deze extra premie niet meer nodig is, blijft de premie van de werkgevers gelijk en gaat de werknemerspremie omlaag met 0,7% van de pensioengrondslag. Deze verlaging geldt dan ook voor de werknemers onder de cao Graan in de andere bedrijven. Om deze wijzigingen in de pensioenpremie te kunnen betalen is de cao-looptijd niet 12 maar 14 maanden geworden.

Vanwege stijging van AOW-leeftijd en wijziging van de fiscale grenzen, gaat per 1-1-2018 ook de pensioenrichtleeftijd omhoog. De nieuwe pensioenrichtleeftijd wordt 68 jaar. Dit heeft wel gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw. De waarde van het reeds opgebouwde pensioen blijft gelijk. (Wel kunnen in de toekomst kleine verschillen ontstaan bij vervroegen van pensioen door veranderingen in de rekenrente.)

Verschoven uren

Op initiatief van CNV Vakmensen wordt de omschrijving van verschoven uren in de cao aangescherpt. Bij verschoven uren gaat het om een incidentele verschuving op dezelfde dag en geldt een toeslag van 18%. En bij nachturen geldt de nachttoeslag van 27%.

Scholing

Het scholingsbudget in een bedrijf moet minimaal 1% van de loonsom zijn. In de vorige cao was dit 0,5%. Hierdoor worden bedrijven die weinig aan scholing doen gestimuleerd om hieraan meer aandacht en geld te besteden.

Onderhandelingsproces

Het waren lange en moeizame onderhandelingen. Toch is CNV Vakmensen tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat wat samen met de andere vakbonden afgesloten is met de werkgevers in de Graan. Werknemers gaan er in deze cao met 2% loonsverhoging daadwerkelijk in inkomen op vooruit.

CNV-ledenraadpleging

A.s. woensdag 21 juni wordt het onderhandelingsresultaat besproken in de CNV-cao commissie. Daarna zullen de leden geinformeerd worden over het gehele onderhandelingsresultaat. In deze nieuwsbrief staan alleen de hoofdlijnen. En de leden krijgen de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen over het onderhandelingsresultaat. 

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat, dan kun je terecht bij de CNV-kaderleden en bij CNV-bestuurder Frans van de Veen.

De CNV-onderhandelingsdelegatie
Jan van Niejenhuis en Johan Velthuis, kaderleden
Frans van de Veen, bestuurder
Tel 06-51601965 en Mail f.veen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid