Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Onderhandelingen cao Graan gaan traag

Op 23 maart 2015 is de tweede onderhandelingsronde geweest voor de nieuwe cao Graan. De onderhandelingen schieten nog niet op.

Werkgevers doen nog geen toezeggingen op de vakbondsvoorstellen en willen wel de mogelijkheid hebben om op bedrijfsniveau met OR andere afspraken te kunnen maken over de groei binnen de loonschaal. 

CNV Vakmensen heeft vastgehouden aan de voorstellen over loonsverhoging van 2,5%, keuzemogelijkheid voor 60 jaar en ouder om 80% te werken met 90% loon en 100% pensioenopbouw en een individueel scholingsbudget.

Pensioen
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe pensioenregels. Deze keer gaat het om de hoogte van de pensioenpremie voor de aankomende vijf jaar en met welke rente of rendementen er gerekend wordt om tot deze pensioenpremie te komen. Conclusie is, dat de pensioenpremie met ongeveer 1% van de pensioengrondslag verhoogd moet worden om een pensioenopbouw van 1,872% per jaar te kunnen houden, of dat de opbouw iets verlaagd moet worden bij een gelijkblijvende premie. Werkgevers willen de opbouw verlagen. Vakbonden willen de werkgeverspremie voor pensioen verhogen.

Duurzame inzetbaarheid
Eén van de punten uit de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid is om te kijken naar een individueel Budget Duurzame Inzetbaarheid. In de praktijk betekent dit, dat ook nieuwe/jongere werknemers een individueel budget krijgen van (werkgeversvoorstel) twee dagen en dat op termijn de extra leeftijdsdagen voor oudere werknemers boven de twee dagen gaan vervallen. Voor CNV Vakmensen is een individueel budget in tijd voor alle werknemers bespreekbaar, als er voor de huidige medewerkers ook een goede overgangsregeling is en als voor werknemers van 60 jaar en ouder de keuzemogelijkheid is van extra vrije tijd bovenop het individuele budget of 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Daarnaast wil CNV Vakmensen een apart individueel budget voor scholing afspreken. Dit cao-jaar willen wij hiervoor 0,5% sparen en volgend cao-jaar 1% per werknemer.

Volgende onderhandelingsronde
De volgende onderhandelingsronde is 7 april 2015. Dan zullen wij moeten kijken of wij wel vooruitgang kunnen boeken in deze cao-onderhandelingen.


Frans van de Veen                               Cees Neels en Johan Velthuis
bestuurder                                           kaderleden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid