Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Onderhandelingen cao Graan gaan stapje voor stapje

Op 8 april 2014 zijn vakbonden en werkgevers opnieuw bij elkaar gekomen voor de cao Graan. In totaal hebben ruim 800 werknemers de vakbondspetitie ondertekend om de insteek van CNV Vakmensen en andere bonden te ondersteunen.

Daarmee is nog een keer duidelijk gemaakt dat vakbonden onderhandelen over slechtere en betere arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau en niet de ondernemingsraad (OR).

Bedankt

Iedereen die de petitie ondertekend heeft, bedankt voor jullie steun. De lijn van vakbonden is voor de werkgevers duidelijk. Geen afwijking van de cao zonder betrokkenheid van vakbonden. Wij willen onderhandelen voor onze leden over arbeidsvoorwaarden, ook op bedrijfsniveau. Wel willen wij de OR erbij betrekken als het om niet-arbeidsvoorwaardelijke punten gaat. Hiermee willen vakbonden de aankomende jaren aan de slag.

Cao

Over de andere cao-punten zijn wij ook deze ronde nog niet veel opgeschoten. De pensioenwijziging per 1 januari 2015 is besproken en er zijn in grote lijnen afspraken gemaakt over het sociaal fonds en de premie hiervoor per 2015.

Ten aanzien van het loon en andere arbeidsvoorwaarden zijn nog steeds geen afspraken gemaakt. Vakbonden willen wel zakken met 3% loonsverhoging, maar dan moeten werkgevers wel bereid zijn om over andere vakbondsvoorstellen afspraken te maken en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Werkgevers hebben tot nu toe nog geen mandaat voor verbetering van andere arbeidsvoorwaarden. Blijft daarmee nog een gat in looneis van vakbonden en loonbod van werkgevers. Werkgeversdelegatie zal dus eerst terug moeten naar hun achterban voor meer mandaat.

Volgende ronde

De volgende onderhandelingsronde is 23 juni 2014. Dan zullen er echt zaken gedaan moeten worden.

Frans van de Veen, bestuurder
Arend Kok en Cees Neels, kaderleden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid