Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Nog geen resultaat cao Graan

CNV Vakmensen vindt het loonbod van werkgevers te laag. Werkgevers bieden 1,25% + gemiddeld 0,35% voor pensioenpremiecompensatie. CNV Vakmensen wil een loonsverhoging van 2,1% en de tijdelijke verhoging van de pensioenpremie oplossen.

Daarom zijn wij het niet eens geworden in de 4e onderhandelingsronde. Vakbonden en werkgevers beraden zich op het vervolg. Doel is nog steeds om te komen tot een nieuwe cao.

Pensioenpremie Molenaarspensioenfonds
Het Molenaarspensioenfonds heeft vanwege de lage rente te weinig geld in kas om in de toekomst alle pensioenverplichtingen inclusief het risico van tegenvallende beleggingen en lage rente te kunnen voldoen. Daarom moet het pensioenfonds herstellen (meer geld sparen) en wil het pensioenfonds dat de premie omhoog gaat en/of de pensioenopbouw omlaag. Cao-partijen willen dit tijdelijk doen tijdens de herstelperiode. Alleen zijn wij het niet eens geworden over de verhoging van de werkgeverspremie omhoog moet (gemiddeld 0,35% van de loonsom) en na afloop van de herstelperiode een verlaging van de werknemerspremie ter waarde van 0,35% van de loonsom in combinatie met een loonsverhoging in een 1-jarige cao. Werkgevers bieden 1,25% en vakbonden vragen 2,1%. Daar zit nog een te groot gat tussen.

80-90-100%
CNV Vakmensen vindt een goede loonsverhoging belangrijk in deze cao, omdat werkgevers geen afspraken willen maken over een 80-90-100% regeling voor oudere werknemers om zo voorafgaand aan pensioen 1 dag in de week minder te kunnen werken met behoud van 90% van het salaris en 100% pensioenopbouw. Wel zijn werkgevers bereid om jaarlijks minimaal 1% van de loonsom te besteden aan scholing en ontwikkeling.

Verschoven uren
Op initiatief van CNV Vakmensen wordt de cao-tekst over verschoven uren aangescherpt, zodat duidelijker is dat alleen sprake is van verschoven uren, als het gaat om een incidentele situatie van korte duur en de verschuiving plaatsvindt op dezelfde dag als de oorspronkelijke dienst.

Hoe verder
Elke cao-partij gaat zich intern beraden hoe we wel tot een nieuwe cao Graan kunnen komen. De verwachting is dat half mei hierover meer te melden is. Heb je reacties over het verloop van de cao-onderhandelingen en de huidige impasse, dan horen wij het graag. CNV-kaderleden in de CNV cao-commissie Graan zijn bereikbaar op de werkvloer en CNV bestuurder Frans van de Veen via onderstaand mailadres en telefoonnummer.

Namens de CNV-onderhandelingsdelegatie,
Johan Velthuis en Jan van Niejenhuis, kaderleden
Frans van de Veen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 65
E: f.veen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid