Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Moeizame cao-onderhandelingen Graan 2013

Op 9 april 2013 is de derde onderhandelingsronde geweest voor de nieuwe cao Graan. Werkgevers willen minder betalen voor werk op onregelmatige uren en hebben nog weinig te bieden in deze cao-onderhandelingen.
CNV Vakmensen wil wel verbeteringen in de cao en ziet in de flexibiliteitsvoorstellen van werkgevers tot nu toe alleen maar nadelen.

Loon en looptijd
Het eerste loonbod van werkgevers is een loonsverhoging van 1,25% in 2013 en 1,5% in 2014 in een tweejarige cao. CNV Vakmensen vindt dit gezien de inflatie veel te laag. In een eenjarige cao zijn wij bereid een loonsverhoging van 2,25% af te spreken, tezamen met een verbetering van de reiskostenvergoeding woon-werk en een werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering.

Flexibiliteit
CNV Vakmensen heeft aangegeven, dat verslechteringsvoorstellen op het gebied van overwerk, werken op zaterdag en hoogte van toeslagen voor onze achterban niet acceptabel zijn. Wij zien tot nu toe dat werkgevers alleen maar willen besparen op de kosten van flexibiliteit van werknemers.

De werkgevers hebben voorgesteld om:

  • Het overwerk over een veel langere periode dan een werkdag te kunnen middelen.
  • De toeslag voor werken op zaterdag vanaf 13.00 uur te verlagen naar 50% en voor maandagnacht tot 06.00 uur ook te verlagen naar 50%.

CNV Vakmensen heeft voorgesteld:

  • Verhoging van de verschoven uren van 18% naar 25% om zo betere balans te krijgen met ploegendienstbeloningen.
  • Verhoging van de nachttoeslag doordeweeks (dinsdag t/m vrijdag) van 50% naar 60% om zo werk in de nacht duurder te maken en op deze manier ook terug te dringen.

Werkgevers hebben de voorstellen van CNV Vakmensen afgewezen. Wij hebben de voorstellen van werkgevers afgewezen. Desondanks willen wij in deze onderhandelingen wel met werkgevers in gesprek blijven. Ook als het gaat om flexibiliteit. Dit zou in de komende cao-periode kunnen door een gezamenlijk onderzoek te doen naar flexibiliteitsbehoefte van werkgevers en van werknemers en daarbij ook de mogelijkheden van de huidige cao op een rijtje zetten. Werknemers zijn in onze ogen al heel flexibel. Als het niet gaat om besparingen op loonkosten, waar gaat het dan wel om?

Duurzame inzetbaarheid
CNV vakmensen heeft voorgesteld om werknemers van 60 jaar en ouder de mogelijkheid te geven om 80% te werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Een werknemer, die hieraan deelneemt, gebruikt hiervoor ook de 66 uur extra vakantie-uren vanwege leeftijd. Met deze regeling krijgt hij elke week één dag vrij. CNV Vakmensen heeft met deze evenwichtige regeling in andere sectoren al goede ervaringen.

Werkgevers willen af van de staffeling in de vakantiedagen vanwege diensttijd of leeftijd en voor elke werknemer een vitaliteitsbudget afspreken. Ook de huidige premiespaarregeling willen zij afschaffen en de loonruimte hiervan wordt gebruikt voor het opzetten van een vitaliteitsbudget.

Vakbonden zijn tegen afschaffing van premiespaarregeling. Wij willen kijken naar een ombouw van de leeftijdsdagen en eventueel diensttijddagen naar een vitaliteitsbudget voor elke werknemer. Het mag echter geen kostenbesparing zijn en er moet een goede overgangsregeling zijn. Werkgevers willen echter kostenneutraliteit, dus ook duurzame inzetbaarheid gaat tot nu toe moeizaam.

De volgende onderhandelingsronde is op 22 april 2013. Cao-partijen willen proberen om dan tot een cao-resultaat te komen. Gezien de moeizame onderhandelingen tot nu toe zal dit nog een harde dobber worden. Wij willen geen besparing op arbeidsvoorwaarden, maar verbetering inclusief een goede loonsverhoging.

Wij houden u op de hoogte.

Frans van de Veen                               Cees Neels en Johan Velthuis
bestuurder                                          kaderleden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid