Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Meedenken over de cao Graan

CNV Vakmensen is op zoek naar CNV-leden die willen meedenken en -praten over de toekomstige cao Graan. Dit kan in de klankbordgroep Toekomst cao Graan, die in de loop van dit jaar 4 keer bij elkaar komt. Heb je belangstelling? Meld je dan aan voor 27 mei a.s.

Klankbordgroep

Cao-partijen zijn aan het nadenken over toekomst van de cao Graan. Hoe moet deze cao eruit gaan zien? Denk aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers inclusief scholing en ontwikkeling, op wie de cao van toepassing is en in welke bedrijven en met wie welke worden afspraken gemaakt van sector tot aan individuele keuzes.

Om meer mensen bij deze discussie te betrekken, wordt een klankbordgroep gevormd met daarin werknemers (kaderleden van vakbonden, OR-leden en werknemers) en werkgevers. De begeleiding wordt gedaan door het externe bureau Linxx. De klankbordgroep komt bij elkaar op 15 juni 2016, 20 september 2016, 8 november 2016 en een nader te bepalen datum in december 2016.

Aanmelden

Een aantal CNV-(kader)leden hebben zich al aangemeld, maar we zijn op zoek naar meer CNV-leden. Vooral leden uit middelgrote en kleinere bedrijven. Reiskosten worden vergoed door CNV Vakmensen.

Je kunt je aanmelden door uiterlijk 27 mei a.s. een mail te sturen naar f.veen@cnvvakmensen.nl met vermelding van ‘aanmelding voor Klankbordgroep cao Graan’.

Heb je vragen over de klankbordgroep, dan kun je ook terecht bij:

Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
Mail: f.veen@cnvvakmensen.nl
Telefoon: 06-51601965

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid