Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Is loonbod van werkgevers cao Graan hoog genoeg?

In de 3e onderhandelingsronde voor de cao Graan hebben werkgevers een laatste loonbod gedaan ter waarde van in totaal 5,5% in een 2-jarige cao. CNV Vakmensen gaat zich deze week met CNV-kaderleden beraden over dit laatste loonbod en over het vervolg van het cao-traject. Andere bonden doen dit ook.

Na 3 onderhandelingsrondes zijn vakbonden en werkgevers in de Graan elkaar dicht genaderd. We konden het echter niet eens worden over de loonsverhoging en de pensioenpremieverlaging voor werknemers.

De belangrijkste punten uit het laatste bod van werkgevers.

Looptijd: 2 jaar
Loonsverhoging: 2% per 1 juli 2018 en 3% per 1 juli 2019 in combinatie met premieverlaging pensioen
Premie pensioen: 1% verlaging van de pensioenpremie voor alle medewerkers per 1 januari 2019. (Dit heeft een gemiddelde waarde van een 0,5% loonsverhoging.) De werkgevers gaan 1% meer pensioenpremie betalen.
De loonsverhoging en pensioenpremieverlaging is samen 5,5% waard in een 2-jarige cao. Vakbonden willen nog iets meer loonsverhoging, maar daar wilden werkgevers niet aan.

In het bod van werkgevers zitten geen verslechteringen voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers, wel verbeteringen.
Mogelijk van financieel advies voorafgaand aan pensioen te bekostigen via het sociaal fonds met een maximum van 750 euro per werknemer.
Kraamverlof voor partners wordt uitgebreid in de cao naar 10 doorbetaalde werkdagen.
De gedifferentieerde WGA-premie (onderdeel van de Werkhervattingskas) wordt gedurende de looptijd van de cao geheel betaald door de werkgever.
Werknemers van 60 jaar en ouder hebben tot aan de AOW-leeftijd jaarlijks recht op 66 uur extra vakantie. De tijdelijke afspraak voor 65 en 66 jaar wordt daarmee definitief en gaat aansluiten op de AOW-leeftijd. Vanaf 2019 schuift de leeftijd van 60 jaar op met de stijging van de AOW-leeftijd.
Verder zit in het bod van de werkgever opnieuw een studie-afspraak over duurzame inzetbaarheid: de haalbaarheid van een 80-90-100% regeling of een variant hierop voor oudere werknemers en een duurzaam inzetbaarheidsbudget voor alle werknemers, waarbij de huidige extra vakantie-uren worden ingezet.

Hoe verder

Deze week beraden vakbonden zich met hun kaderleden. Bespreek het laatste bod van werkgevers en de volgende stappen in het cao-traject daarom met de CNV-kaderleden. De CNV-cao-commissie Graan vergadert a.s. woensdag.
Heb je vragen en/of opmerkingen, dan kun je ook terecht bij CNV-bestuurder Frans van de Veen.

De CNV-onderhandelingsdelegatie
Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
Tel. 06-51601965 en mail f.veen@cnvvakmensen.nl
Johan Velthuis en Arjen Zuidema, kaderleden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid