Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

De Heus Cao aangepast

De Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus die een looptijd had van 1 juli 2010 - 30 juni 2015 is aangepast aan de actualiteit

De collectieve arbeidsovereenkomst De Heus is in overleg met CNV Vakmensen en FNV geactualiseerd. Deze cao regelt bedrijfsspecifieke zaken voor werknemers die werken bij De Heus en zijn ingedeeld in loongroep 9 of hoger.

De CAO is tot stand gekomen na onderhandelingen over een harmonisatietraject in 2010 tussen diverse voorlopers van de huidige "De Heus-organisatie". Omdat de CAO-teksten heel veel harmonisatieteksten bevatten, die nu geen enkel doel meer dienen, is besloten deze uit de cao te halen. Ook zijn teksten uit de cao gehaald die (ondertussen) in de cao Graanbe- en verwerkende Industrie zijn geregeld. Deze laatste bedrijfstakcao is op de werknemers van toepassing naast de De Heus cao. De De Heus cao wijkt op een aantal punten positief af van de bedrijfstakcao.

Omdat de loonsverhogingen, arbeidstijden en de meeste andere pimaire arbeidsvoorwaarden geregeld worden in de cao Graanbe- en verwerkende industrie is de looptijd van deze bedrijfscao weer langjarig, net zoals de cao die afliep in 2015.

Reageer!

Wij willen echter geen cao's wijzigen zonder de toestemming van diegenen die het betreft. Daarom krijgt u de mogelijkheid aan te geven of u met de wijzigingen kunt instemmen ja of nee. Omdat er geen materiële wijzigingen zijn opgetreden in de cao leggen wij de wijziging positief aan u voor. Concreet kunt u het volgende aangeven:

1 Ik stem in met de wijzigngen
2 Ik wijs de wijzigngen af
3 Ik stem neutraal

Verder waarderen wij een motivatie van uw keuze.

Graag uw reactie sturen aan w.kampen@cnvvakmensen.nl onder vermelding 'cao De Heus'. Op 15 mei 2018 12.00 uur worden de stemmen geteld en uw stem dient dus voor dat tijdstip te zijn uitgebracht.

Hier
treft u de cao tekst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid