Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

De cao-tekst Graan 2018-2020 is beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao Graanbe- en verwerkende bedrijven per 1 juni 2018 is vastgesteld. Kijk hiervoor op de site van CNV Vakmensen. In deze cao zit een loonsverhoging van 2,5% per 1 juni 2018. Je loon is per 1 juni jl. dus omhoog gegaan. Dit kun je ook controleren op je loonstrook.

CAO-tekst Graan

Download het volledige bestand. In de cao is de werkingssfeer aangepast. De cao richt zich op bedrijven, die (grondstoffen voor) diervoerder op- en overslaan en/of verwerken én op de graanbedrijven, die vrijwillig zijn aangesloten bij deze cao. Een voorbeeld van vrijwillige aansluiting is het bedrijf CZAV.

Reperatie van verkorting WW

De wettelijke verkorting van de WW-periode van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden willen cao-partijen repareren. Wat CNV Vakmensen betreft ook voor het boven cao-personeel (werknemers die in een loonschaal boven groep 8 zitten). Werkgevers beraden zich nog over boven cao-personeel. De reperatie van de WW vindt plaats via de stichting SPAWW, waarbij werknemers deze premie gaan betalen. Reperatie kan zodra de cao Graan op basis van de nieuwe werkingssfeer door het ministerie algemeen verbindend is verklaard. De reparatie is daarom vertraagd en gaat helaas niet meer lukken in 2018.

WGA-hiaatverzekering en VPL-premie

De premie voor de WGA-hiaatverzekering is per 1 janauri 2018 verhoogd van 0,3% naar 0,35%. In het collectieve contract voor de sector is de premieverhoging gebruikt om het WGA-hiaat te verzekeren tot de verhoogde AOW-leeftijd (met een maximum van 70 jaar). Vanwege winstdeling uit voorgaande jaren in het collectieve contract in de sector is de geinde premie in 2018 bijna 0,1% lager dan de benodigde premie.
Tot op heden zit in de pensioenpremie voor werknemer een bijdrage voor VPL-regeling van 1,6%. De verwachting is dat in de loop van dit jaar deze 1,6% VPL-premie niet meer nodig is en de werknemerspremie daarom kan zakken. Wanneer is op dit moment nog niet duidelijk.

Heb je naar aanleiding van deze nieuwbrief vragen, dan horen we het graag. Hiervoor kun je terecht bij de CNV-kaderleden in jouw bedrijf en bij CNV-bestuurder Frans van de Veen.

CNV Vakmensen
Frans van de Veen, vakbondsbestuurder
tel. 06-51601965
mail: f.veen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid