Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

CNV-insteek voor nieuwe cao Graan 2014

Op 5 maart 2014 starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao Graan per 1 april 2014. CNV Vakmensen heeft op basis van input van leden, reacties op de conceptvoorstellen en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen de insteek bepaald voor de komende onderhandelingen.

Bedankt voor alle input en reacties. CNV Vakmensen zet in op een tweejarige cao met tweemaal 3% loonsverhoging, ontziebeleid en scholing.
Alle CNV-voorstellen staan in deze nieuwsbrief.


1. Looptijd
Twee jaar, mits er goede afspraken over onze voorstellen gemaakt worden. Anders willen wij een cao van een jaar afspreken.

2. Loon
Loonsverhoging van 3% per 1 april 2014 en 3% per 1 april 2015.

3. Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
Verhoging van reiskostenvergoeding per km van € 0,13 naar € 0,19. En deze vergoeding ook uitbetalen aan werknemers, die dichter dan 10 km van het werk af wonen. Tol-, pont- en bruggelden worden volledig vergoed naast de kilometervergoeding, indien deze liggen op de berekende route.

4. Ontziebeleid
Invoering van 80% werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw vijf jaar voorafgaand aan AOW-gerechtigde leeftijd. De vrijgekomen tijd wordt ingevuld met nieuwe werknemer(s), zodat de werkdruk niet wordt verhoogd. Dit kan door vervroegde aanname van werknemers in een opleidingstraject/werkervaringstraject.

5. Bijdrage aan vakbonden
Vakbondscontributie: om vakbondslidmaatschap aantrekkelijker te maken, wordt 50% van de jaarlijkse contributie met een maximum van € 100 per jaar vergoed aan de werknemer.
Bijdrage aan een project van CNV Internationaal gericht op verbetering van positie van werknemers in derde wereld landen: € 10.000. Bedoeling is om dit project te richten op het werk in de diervoederketen.

6. Scholing
Omzetten van de pilot persoonlijk ontwikkelingsbudget naar een structurele cao-afspraak, waarbij de werknemer een budget heeft van € 750 per jaar. Van het niet-gebruikte budget van € 750 wordt 20% door de werkgever gestort op een geblokkeerde scholingsrekening van de individuele werknemer.

Een aantal CNV-kaderleden opleiden tot scholingsambassadeur in de sector. Deze scholingsambassadeurs zijn maximaal 10% van hun werktijd per jaar inzetbaar binnen bedrijven in de sector. De kosten hiervan worden gedragen door de sector.

7. Toeslagen
Overwerk in de nacht: om overwerk in de nacht terug te dringen, wordt de toeslag voor overwerk van 00.00 tot 06.00 uur op door-de-weekse dagen (behalve maandag) verhoogd van 50% naar 60%.

Verschoven uren: de toeslag voor verschoven uren buiten het dagvenster wordt verhoogd van 18% naar 25%.

8. Pensioen
In de cao staat de hoogte van de pensioenpremie voor werkgever en werknemers. Dit is gekoppeld aan de premie van het Molenaarspensioenfonds. Is de premie voor het pensioen hoger dan de bedrijfstakpremie, dan betaalt de werkgever deze hogere kosten. Is de premie lager dan de bedrijfstakpremie, dan betalen werkgever en werknemer naar rato beide een lagere pensioenpremie. Jaarlijks informeert werkgever het Molenaarspensioenfonds en aangesloten vakbonden over de hoogte van de pensioenkosten in dat jaar voor de gedispenseerde pensioenregeling. Bij deze informatie zit een accountantsverklaring.

In het kader van de verlaging van de pensioenopbouw wordt de mogelijkheid onderzocht om overwerk, meeruren en eventueel andere arbeidsvoorwaarden pensioengevend te maken.

Meepraten over de cao?
Wil je meepraten over de cao, meld je dan aan voor de CNV cao-commissie Graan. Deze commissie vergadert ongeveer zesmaal per jaar en in ieder geval rond de cao-onderhandelingen. Wij zijn op zoek naar CNV-leden die actief mee willen doen, in het bijzonder uit de middelgrote en de kleinere bedrijven in de sector. Belangstelling? Bel naar CNV-bestuurder Frans van de Veen, telefoon 076-5724670 (kantoor CNV Vakmensen in Breda) of mail f.veen@cnvvakmensen.nl.

Hier kan je ook terecht met vragen over de cao-onderhandelingen.

CNV Vakmensen
Frans van de Veen, bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid