Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Cao-onderhandelingen Graan van start

Op 20 februari 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe cao Graanbe- en verwerkende industrie. Deze eerste ronde hebben alle cao-partijen de eigen voorstellen toegelicht. CNV Vakmensen zet in op 2,5% loonsverhoging per jaar en op duurzame inzetbaarheid.

Voorstellen werkgevers
Nevedi heeft voorstellen ingediend om op sectorniveau een klokurenmatrix in te voeren, zodat afwijkende roosters met de ondernemingsraad afgesproken kunnen worden en de toeslag berekend wordt met de klokurenmatrix. Daarnaast willen de werkgevers dat de extra vakantiedagen in de cao omgezet worden naar een individueel budget per werknemer ongeacht leeftijd of dienstverband. CNV Vakmensen is kritisch over beide onderwerpen. De eerste ronde hebben wij echter nog geen inhoudelijke reactie gegeven. Dat gaat gebeuren in de volgende onderhandelingsronden. 

Insteek CNV-vakmensen
CNV Vakmensen wil in een 2-jarige cao onder meer een loonsverhoging van 2 x 2,5% afspreken. En in het kader van duurzame inzetbaarheid afspraken maken om voorafgaand aan pensioen of gedurende de loopbaan een periode meer vrij te zijn (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw), wat doen aan de werkdruk in de sector en de scholingsmogelijkheden uitbreiden. Zie voor alle voorstellen de vorige CNV-nieuwsbrief. 

Pensioen
De pensioenpremie van het Molenaarspensioenfonds dreigt per 2018 omhoog te gaan. Dit wordt een discussie in de tweede onderhandelingsronde op 16 maart. 

Heb je vragen en/of opmerkingen over de cao-onderhandelingen, dan horen wij het graag. De CNV-kaderleden zijn bereikbaar in de bedrijven en CNV-bestuurder Frans van de Veen via onderstaand mailadres en mobiel nummer. 

Mede namens de kaderleden van de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,
Johan Velthuis en Jan van Niejenhuis 

Frans van de Veen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 65
E: f.veen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid