Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Cao Graan: cao-tekst vastgesteld

De cao-tekst van de cao Graanbe- en verwerkende industrie, kortweg Graan, is door de vakbonden en werkgevers vastgesteld. Het gaat om de cao van 1 april 2013 tot 1 april 2014.

De cao-tekst ontvang je van de werkgever binnen een betalingsperiode.
Dit kan digitaal, maar als werknemer heb je op verzoek recht op een papieren versie van de cao-tekst. De tekst van de cao komt ook op de site van www.cnvvakmensen.nl onder cao's in de voeding.

Pilots flexibiliteit
Deze zomer zijn de onderhandelingen over de randvoorwaarden waaronder er bij twee bedrijven (De Heus en ForFarmers/Hendrix UTD) pilots met flexibiliteit en andere arbeidsvoorwaarden kan worden gedraaid. Het resultaat van de onderhandelingen over randvoorwaarden zal CNV Vakmensen naar verwachting in september aan de CNV-leden ter stemming voorleggen. Een aantal randvoorwaarden staan al vast: geen inkomensachteruitgang gedurende de pilot, 2/3 deel van de deelnemers aan de pilot moet voor de pilot zijn. Vanuit CNV Vakmensen worden de onderhandelingen gedaan door bestuurder Frans van de Veen en de kaderleden Arend Kok en Johan Velthuis.

Werkgroep duurzame inzetbaarheid
Deze zomer is ook de werkgroep inzetbaarheid van start gegaan. Hierbij gaat het om arbeidsvoorwaarden gekoppeld aan de verschillende levensfases. In deze werkgroep zitten bestuurder Frans van de Veen en kaderlid Cees Neels.

Pensioen
In de cao is afgesproken, dat er zaken gaan veranderen in het pensioen per 1 januari 2014 en daarna. Onder andere wordt de pensioenleeftijd 67 jaar, zie hiervoor eerdere nieuwsbrieven. Deze wijzigingen worden toegepast bij het bedrijfstakpensioenfonds in de sector: het Molenaarspensioenfonds. Tot nu toe heeft circa 75% van de sector (werknemers) via hun werkgever een andere pensioenregeling/pensioenverzekering. Deze regeling/verzekering moet in ieder geval voldoen aan de bedrijfstakpensioenregeling. Werkgevers zullen daarom aansluiting gaan zoeken bij het Molenaarspensioenfonds of opnieuw dispensatie moeten aanvragen en de wijzigingen moeten doorvoeren. CNV Vakmensen is voorstander van toetreding van werkgevers en daarmee werknemers tot het Molenaarspensioenfonds. Dit willen wij omdat de bedrijfstakregeling goed uitgevoerd wordt, goedkoper kan werken dan commerciële partijen en de kosten omlaag gaan als er meer deelnemers bijkomen, geen winstdoelstelling heeft, transparanter is naar deelnemers en bestuurd wordt door vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers.

Houdt daarom in de gaten wat tot 2014 met de uitvoering van uw pensioen gebeurt. Bij problemen hoort CNV Vakmensen het graag.


Frans van de Veen
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid