Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Bedrijfsbezoeken De Heus

Hoe verder met de Cao De Heus? Op naar een sociaal plan?

Op 21 maart heeft ondergetekende met Anke Smit en Aafke van Egdom van HRM een gesprek gehad over de Cao De Heus. Op 28 maart heeft er ook nog een gesprek tussen ondergetekende en Ad Loos/Anke Smit plaatsgevonden over de reorganisatie van de order/entry.

Relatie Cao De Heus en de Cao Granen
De Cao De Heus moet niet verward worden met de Cao van de Graanbe- en Verwerkende bedrijven. De Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus, zoals de cao officieel heet, is in 2010 tot stand gekomen en had onder andere tot doel een aantal arbeidsvoorwaarden van bedrijfsonderdelen te harmoniseren. “De Cao Granen” zoals de Cao van de Graanbe- en Verwerkende Bedrijven wel kortweg genoemd wordt, is een bedrijfstak-cao. De eerste cao regelt wat extra zaken bovenop de Cao Granen.

Cao De Heus is verouderd
De collectieve arbeidsovereenkomst De Heus (vanaf hier de Cao De Heus) had een looptijd van 1 juli 2010 tot 30 juni 2015 en is dus al een tijdje geëxpireerd. Het lag al eerder in de bedoeling van partijen om de cao te vernieuwen maar vanwege drukke werkzaamheden is dat er nog niet van gekomen. In de vorige nieuwsbrief had ik jullie al gemeld, dat voor verlenging van de cao alle partijen nodig zijn en dat de tekst “stilzwijgend verlengd” op de cao bij ons vragen opriep. Als verklaring voor de toevoeging heb ik gekregen dat de looptijd en de inhoud van de cao bij nieuwe werknemers vragen opriep. Wellicht heeft iemand bij De Heus bedacht dat een onderschrift “stilzwijgend verlengd” verduidelijkte dat de cao nog steeds geldig was. Het is in ieder geval onduidelijk wie het onderschrift op de cao heeft gezet. In de bijeenkomst van 21 maart hebben we als cao-partijen in ieder geval met elkaar vastgesteld, dat er geen sprake is geweest van een stilzwijgende verlenging door partijen met als intentie de tekst ongewijzigd te houden.

Hoe nu verder?
Partijen zijn het er over eens dat de huidige Cao De Heus vernieuwing behoeft. Daarom is er een eerste analyse van de cao gemaakt. Deze laat zien dat er onderscheid is tussen drie soorten artikelen. Concreet gaat het dan om “harmonisatie-artikelen”, artikelen met een positieve afwijking ten opzichte van “de Cao Graan” en ten slotte artikelen die zijn geschreven voor functies die niet vallen onder de Cao Graan. Duidelijk is in elk geval dat de huidige cao aan revisie toe is.

Reorganisatie Order Entry en Expeditie-planning
Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief heb ik veel vragen over deze reorganisatie gekregen. In eerste instantie waren er een groot aantal problemen die niet naar tevredenheid waren opgelost. Dat aantal is nu behoorlijk teruggebracht maar nog niet helemaal. Ad Loos zal nog bij de leiding in Veghel nagaan of er een optimaal resultaat is bereikt over het werken in ploegen.

Sociale Regeling bij reorganisatie
Naar aanleiding van de reorganisatie hebben partijen afgesproken om samen te verkennen of er misschien een sociaal vangnet voor De Heus afgesproken kan worden. Om te beginnen zijn de bonden uitgenodigd met voorstellen te komen. De Heus heeft zelf ook een aantal regelingen “in de kast liggen”. Tezamen kan dat misschien een basis voor een sociale regeling zijn. In het gesprek van 28 maart hebben partijen verder uitgewisseld wat zij onder een reorganisatie verstaan. Duidelijk is dat er aan de kant van De Heus geen behoefte is aan een dik boekwerk, maar een set van spelregels bij een reorganisatie kan aan de andere kant misschien wel handig zijn.

Bedrijfspensioen
De pensioenen van de werknemers van De Heus zitten niet bij het Molenaarspensioenfonds, omdat De Heus in verband met een eigen regeling is vrijgesteld. Wij waren bij ons vorige gesprek nog in de veronderstelling dat het contract van het bedrijfspensioen op 31 december 2016 verlengd moest worden. Het blijkt echter dat dit nog niet aan de orde was.

Oproep tot meer ledencontact
Ik wil u allen graag oproepen om allerlei voor de bond interessante zaken te melden via mijn e-mail: w.kampen@cnvvakmensen.nl. Ook als u twijfelt, mag u een mailtje sturen. Graag neem ik dan contact op om te kijken of we er wat mee kunnen doen.

Nieuwe leden
Er gebeuren bij De Heus veel dingen die je als werknemer ook persoonlijk kunnen aangaan. Belangrijk is het om dan een betrouwbare partner te hebben die zich inzet voor jouw belangen. Dat kan door het geven van advies of samen met jou (of voor jou) een gesprek met de werkgever aan te gaan. Daarnaast is er het collectieve belang van goede arbeidsvoorwaarden, goede sociale regelingen bij reorganisaties etc. Zorg er dus voor dat de organisatiegraad bij De Heus groot is en maak je collega lid.

Wietze Kampen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 04
E:  w.kampen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid