Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Graan be- en verwerkende industrie - Nieuws

Bedrijfsbezoek De Heus

Partijen constateren dat het zinvol is elkaar vaker te spreken.

Op 14 december heeft ondergetekende met Anke Smit (HR-adviseur) een gesprek gehad over diverse onderwerpen, waarvan hierna een korte samenvatting wordt gegeven. Omdat De Heus een belangrijke speler is voor de cao van de Graanbe- en Verwerkende bedrijven en belangrijke ontwikkelingen niet altijd vanuit de leden bij CNV Vakmensen terecht komen is afgesproken om elkaar vanaf 2017 vaker te spreken. Wij zitten dan dichter op ontwikkelingen die zich bij De Heus afspelen.

Te weinig informatie over belangrijke bedrijfsprocessen
CNV Vakmensen heeft in het gesprek aangegeven, dat zij door De Heus te weinig op de hoogte wordt gehouden over belangrijke onderwerpen, zoals het bedrijfspensioen, organisatiewijzigingen en arbeidsvoorwaardelijke zaken, zoals bijvoorbeeld roosters en arbeidstijden. Wij vinden het bijvoorbeeld een taak van De Heus om ons te informeren over de centralisatie van de afdeling Order Entry en Expeditie-planning en niet dat wij dit via de leden moeten horen.

Centralisatie Order Entry en Expeditie-planning
De Heus heeft ons hier verteld dat op 8 mei 2017 de centralisatie van deze afdelingen een feit moet zijn. De 3 locaties Sneek, Nijkerk en Veghel zijn dan samengebracht op één locatie in Ede. Wij hebben begrepen dat er in principe geen banen verloren gaan en dat er straks gedeeltelijk in een twee ploegen rooster gewerkt gaat worden. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd en de reisregeling is van toepassing. Volgens De Heus hebben ze hiermee de overgang goed geregeld.

Sociaal Statuut
CNV Vakmensen is het daar niet mee eens. Wij hebben aangegeven, dat je als bedrijf niet mag aannemen dat werknemers zo maar in de gelegenheid zijn per dag extra uren te reizen. Dit heeft vaak grote sociale implicaties die niet zo maar door elke werknemer zijn op te lossen. Ook kan de inhoud van het werk veranderen, omdat er bijvoorbeeld een grotere kennis over meerdere producten nodig is, de klantcontacten anders worden etc. Ik heb daarom aangegeven, dat het goed zou zijn dat er bij De Heus een Sociaal Statuut gaat komen. Dit Sociaal Statuut moet regelen dat (kleine) reorganisaties worden begeleid door een sociaal pakket aan maatregelen. De reorganisatie van de afdeling Order Entry zou daar wat mij betreft nog onder moeten komen te vallen.

Cao De Heus
De Cao De Heus is eenzijdig door De Heus verlengd. Dit is niet conform het artikel 1.2.3, waarin staat dat De Heus dit samen met de vakbonden zou bepalen. Daarom is afgesproken om een datum in februari/ maart 2017 te zoeken om overleg te hebben over de Cao De Heus.

Bedrijfspensioen
De pensioenen van de werknemers van De Heus zitten niet bij het Molenaarspensioenfonds, omdat De Heus in verband met een eigen regeling is vrijgesteld. Volgens onze informatie zou het contract van het bedrijfspensioen op 31 december 2016 verlengd moeten worden. Het bedrijf kon dat niet aan ons bevestigen, maar zal dit voor de volgende bijeenkomst uitzoeken. Voor CNV Vakmensen is het belangrijk te weten wat er precies inhoudelijk geregeld is en wat er eventueel in een nieuw contract gewijzigd zou moeten worden (bijvoorbeeld in verband met wettelijke bepalingen). Andere bedrijven in de bedrijfstak hebben met CNV Vakmensen hun pensioenregeling inhoudelijk besproken en op grond daarvan hebben wij onze leden geïnformeerd. Het zou fijn zijn als dit bij De Heus ook zou kunnen.

Oproep tot meer Ledencontact
Ik wil je graag oproepen om organisatiewijzigingen of veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, werk en inkomen aan mij te melden. Deze kan ik dan meenemen in het gesprek met HR. Graag zou ik ook van je vernemen of je een sociaal statuut voor De Heus wenselijk acht. Je kunt mij informeren via w.kampen@cnvvakmensen.nl

Wietze Kampen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 04
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid