Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Graanbe- en verwerkende industrie

Aanvraag persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB)

Per 1 april 2012 in de cao Graanbe- en verwerkende industrie opgenomen dat werknemers recht hebben op een persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) voor niet functie gebonden scholing van €750,- per twee jaar. Per 1 april 2014 is het bedrag van € 750,- verhoogd naar € 1.000,- per twee jaar. Heb je je aangemeld voor een opleiding? Vul dan dit formulier in.

Voorwaarden aanvraag

 • Het gebruik van dit POB is op initiatief van de werknemer
 • De werkgever schiet het bedrag van € 1.000,- voor en faciliteert
 • De kosten van de opleiding boven het bedrag van € 1.000,- zijn voor rekening van de werknemer
 • De scholing vindt plaats buiten werktijd
 • De werkgever kan bij het Cao Fonds voor de Graanbe- en verwerkende bedrijven een verzoek indienen om deze € 1.000,- te financieren
 • Het Cao Fonds toetst de toekenning op basis van arbeidsmarktperspectief.

Aanvullende criteria

 •  Het gaat om niet functie-gebonden scholing (functie-gebonden scholing kan namelijk door de werkgever worden vergoed en vindt over het algemeen plaats onder werktijd)
 • De scholing is arbeidsmarkt gerelateerd, dus de opleiding moet gebruikt kunnen worden op de arbeidsmarkt (een twijfelgeval is bv. een cursus fotografie; voor hobby of voor toekomstige inkomsten)
 • Een opleidingsinstituut verzorgt de opleiding en stuurt de rekening 
 • De opleiding wordt aangevraagd door de werknemer zelf
 • De werknemer valt op het moment van de aanvraag onder de Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven.
 • Het bedrag van € 1.000,- geldt als totaalbedrag per twee jaar en kan in delen worden opgenomen.

Let op!

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je naast het invullen van het formulier op deze pagina ook een bewijs van inschrijving en/of de rekening van de opleiding indienen. Pas na ontvangst van het bewijs van inschrijving en/of de rekening kan het budget worden uitgekeerd.

Stuur dit bewijs naar:

Cao Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven
Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk

Aanvraag POB Graan

Jouw gegevens
*
*
*
*
*
*
*
*
Gegevens werkgever
*
*
*
*
*
Gegevens opleiding
*
*
*
*
*
*
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
*