Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Boerenbond Welkoop - Nieuws

Geen loonruimte cao 2014 Boerenbond-Welkoop

Tijdens de eerste cao-onderhandeling heeft de werkgeversdelegatie CNV Vakmensen en de andere bonden geïnformeerd dat er op dit moment geen ruimte aanwezig is om de cao in materiële zin te verbeteren.

De financiële situatie van de aangesloten ondernemingen laat dit volgens de werkgevers niet toe. Omdat het de werkgeversdelegatie aan onderhandelingsruimte ontbrak, had het volgens hen ook weinig zin dat bonden hun cao-voorstellenbrieven zouden toelichten.

Verslag cao-onderhandelingen

Op maandag 25 november is er voor het eerst formeel onderhandeld over een nieuwe cao 2013-2014 die op 1 november 2013 moest ingaan. Als gevolg van de financiële crisis waarin nu ook Boerenbond-Welkoop terecht is gekomen, zeggen werkgevers deze keer geen materiële ruimte te hebben. Maar ook door het vertrek van Boerenbond Retail uit de cao, vallen er schaalvoordelen weg waardoor er volgens werkgevers geen loonruimte overblijft.

Zij willen het komende jaar dan ook een pas op de plaats maken en alleen de datum van de cao veranderen. Wel spreken zij de hoop uit dat er in het volgende cao traject meer financiële ruimte aanwezig zal zijn.

Reactie vakorganisaties

De vakorganisaties hebben tijdens het overleg aangegeven onaangenaam verrast te zijn door deze onverwachte mededeling. Uit een eerder gesprek was niet gebleken dat ‘de vlag er zo bij hing’. Bovendien heeft de werkgeversdelegatie geen schriftelijke financiële onderbouwing gegeven waaruit duidelijk blijkt dat er geen ruimte is om de cao te verbeteren.

Verzoek tot financiële onderbouwing

De vakorganisaties hebben dan ook nadrukkelijk verzocht om financiële gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat de aangesloten werkgevers niet in staat zijn om een betere cao te betalen. Naar verwachting zullen deze gegevens in januari 2014 beschikbaar worden gesteld, omdat er eerst contact gezocht moet worden met de individuele vestigingen, waar de gegevens vandaan moeten komen. De uiteindelijke conclusie luidt dan ook, dat werkgevers slechts bereid zijn om de huidige cao voor de duur van 1 jaar te verlengen, zonder loonsverhoging of een andere materiële vergoeding. Daarmee is voor de vakorganisaties de ‘deur dicht gegooid’ om verder te onderhandelen. Simpelweg vanwege het feit dat de werkgeversdelegatie daartoe niet bereid is.

Hoe nu verder?

Vakorganisaties hebben voorgesteld om de onderhandelingen op te schorten in afwachting van de door de werkgeversdelegatie toegezegde financiële gegevens. Na de ontvangst hiervan zullen we deze cijfers bestuderen. De werkgeversdelegatie zal een eindvoorstel formuleren, waarin zij de financiële situatie nader schriftelijk toelichten. Dit eindvoorstel zal dan ter stemming aan onze leden worden voorgelegd. Uiteraard zullen de vakorganisaties na de ontvangst van deze gegevens en het eindvoorstel ook nader in contact treden met de Ondernemingsraden van de aangesloten werkgevers. Gelet op de hiervoor geschetste situatie zullen wij je naar verwachting eerst eind januari 2014 nader kunnen informeren.

Informatieverstrekking aan Boerenbond Retail

Zolang wij van Boerenbond Retail nog geen definitief besluit hebben gekregen over het al dan niet volgen van deze cao, zullen wij de medewerkers blijven informeren over de ontwikkelingen in dit proces. Over het al dan niet volgen van de cao heeft Boerenbond Retail de vakorganisaties toegezegd op zeer korte termijn een besluit hierover te zullen nemen.

Bij Boerenbond Retail is het extra hard nodig om het CNV geluid hoorbaar te houden. Ken je collega’s die ook gaan voor een goede cao? Maak ze lid van CNV Vakmensen!

Wietze Kampen                                
Bestuurder

Districtskantoor Apeldoorn
T: 055 – 52 64 250
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid