Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

Voorbereiding cao Bavaria gestart

Op 20 februari jl. hebben de kaderleden zich gebogen over de ontwikkelingen binnen Bavaria en de vraag welke cao-voorstellen daarbij horen. De concept-voorstellen worden nu gemaakt en krijgt u binnenkort ter goedkeuring voorgelegd. De onderhandelingen voor de cao staan gepand op 11 en 18 april.

Dit jaar is er nog geen overleg geweest met de directie van Bavaria, dus we weten ook nog niet wat de resultaten over 2012 en de verwachtingen voor 2013 zijn. Maar het is naïef te veronderstellen dat Bavaria op geen enkele wijze geraakt wordt door de economische crisis. De winstmarges op de verkoop van het gros van de producten is mager. Bavaria is nog altijd in staat te investeren. Dat lijkt soms tegenstrijdig met de wat sombere berichten, maar investeringen zijn nou eenmaal nodig om ook in de toekomst concurrerend te kunnen blijven.

Duurzame inzetbaarheid

Naast de economische ontwikkelingen hebben we natuurlijk ook te maken met demografische ontwikkelingen. De werknemers binnen Bavaria worden ieder jaar (gelukkig) weer ouder, de gemiddelde leeftijd van de werknemers ligt rond de 47 jaar. De beleving van werkdruk wordt hoger, ook doordat er terughoudend wordt omgegaan met de aanname van nieuw personeel als gevolg van de komst van nieuwe lijnen in de toekomst. De wetenschap dat de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt opgehoogd naar 67 jaar, noodzaakt ons na te denken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Iedereen wil immers gezond en vitaal zijn pensioen halen. In een bedrijf als Bavaria, waarin ook in ploegen gewerkt wordt, is het nog een hele uitdaging om duurzame inzetbaarheid vorm te geven.

Verantwoord ondernemen

CNV Vakmensen is naast belangenbehartiger ook een maatschappelijke organisatie. Wij hechten grote waarde aan verantwoord ondernemen. Wat ons betreft reikt dat verder dan alleen milieu, verantwoord ondernemen geldt ook voor de manier waarop je met werknemers omgaat. Daarbij moet er volgens ons dan ook geen verschil zijn in de manier waarop je de werknemers behandelt, ongeacht onder welk soort contract zij werken. Werknemers moeten in staat gesteld worden zich verder te ontwikkelen, de wereld is immers groter dan alleen Bavaria. Bovendien zijn er in ons land nog een heleboel mensen die aan de zijlijn staan, ook zij verdienen een kans op de arbeidsmarkt.

Binnenkort conceptvoorstellen cao

Kortom, er speelt van alles en daar wil je allemaal rekening mee houden bij het opstellen van de wijzigingsvoorstellen voor de cao. Zoals gezegd is de kadergroep daar druk mee bezig. Binnenkort ontvangt u de concept-voorstellen ter goedkeuring, waarna wij de definitieve voorstellen in zullen dienen bij Bavaria. U gaat de komende tijd dus zeker meer van ons horen.

Wilt u ook snel per e-mail geïnformeerd worden? Geef dan uw e-mailadres door aan breda@cnvvakmensen.nl onder vermelding van “nieuws Bavaria”. Vermeld hierbij tevens uw naam en relatienummer of postcode.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid