Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

Eindbod cao Bavaria afgewezen

Tijdens de druk bezochte ledenvergaderingen op 14 september heeft een absolute meerderheid van de aanwezige leden het eindbod voor de nieuwe cao Bavaria afgewezen. Werkgever is inmiddels ook hierover geïnformeerd.

Het door Bavaria gedane eindbod is door de leden uitgebreid besproken en bediscussieerd. Uiteindelijk is het bod tijdens de stemming nagenoeg unaniem afgewezen (een enkeling heeft zich onthouden van stemming). Er heeft niet één lid ingestemd met het eindbod.

De belangrijkste redenen om het eindbod af te wijzen zijn:

  • Onduidelijkheid over de (bestedings)mogelijkheden van het Duurzame Inzetbaarheidsbudget
  • De uitruil van 24 EVU voor 1,15% salaris wordt als sigaar uit eigen doos beschouwd
  • De pilot roosterflexibiliteit

Tijdens de vergadering is ook op hoofdlijnen gesproken over het voornemen van Bavaria om in 2017 een vierploegendienst in te voeren. Vakbonden zijn hierover in de vakantieperiode per email door Bavaria geïnformeerd, maar er is niet inhoudelijk met Bavaria over gesproken. Ook op de werkvloer heeft Bavaria hierover mededeling gedaan, wat in ieder geval bij de medewerkers tot verwarring heeft geleid zo bleek tijdens de vergaderingen. Het onderwerp is verder niet meegenomen in de besluitvorming over het eindbod van de cao, omdat het ook geen onderdeel van dit eindbod was.

Zoals gezegd is Bavaria inmiddels ook over de uitkomst geïnformeerd, waarbij wij hebben aangegeven open te staan voor een gesprek over de nu ontstane impasse. De vraag is nu of Bavaria deze handschoen oppakt en met ons opnieuw in gesprek gaat om te kunnen komen tot een voor leden aanvaardbare cao.

Gerti van Valkenburg
Districtshoofd Zuid

E: g.vanvalkenburg@cnvvakmensen.nl

M: 06 - 53 26 49 34
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid