Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

Eindbod Bavaria; uitnodiging ledenvergadering

Zoals we jullie eerder hebben geïnformeerd, hebben we tijdens de laatste onderhandelingen met jullie directie om een eindbod gevraagd.

Dit gebeurde naar aanleiding van het feit dat er door Bavaria zoveel verslechteringsvoorstellen op tafel werden gelegd, dat het ons onmogelijk leek om tot een redelijk eindresultaat te komen.
Vandaag heeft Bavaria ons het gevraagde eindbod doen toekomen. Het luidt als volgt:

  • De cao komt tot stand per 1 december 2013.
  • Een eenmalige uitkering over de looptijd van de huidige cao van 0,75%.
  • Een structurele loonsverhoging m.i.v. 1 december 2013 van 0,50%.
  • Ploegenmatrix wordt onderwerp van studie in samenwerking met vakbonden en zal leiden tot een voorstel voor de onderhandelingen van de cao 2014.


Zoals te doen gebruikelijk, willen wij dit eindbod met jullie bespreken. We nodigen jullie daarom uit voor ledenvergaderingen. Deze zullen plaatshebben op:

donderdag 14 november 2013

12.30 uur en 14.15 uur

Dorpshuis in Lieshout


Gezien de inhoud van het eindbod bestaat de mogelijkheid dat jullie het eindbod afkeuren. De bijeenkomst zal in dat geval een driekwart karakter krijgen, waarbij uitsluitend aanwezige leden van CNV Vakmensen stemrecht hebben.

Wij hopen jullie donderdag in grote getale te ontmoeten!

Vragen?
Neem dan contact op met één van de leden van de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen:

Peter de Vries
Roger Jansen
Jos van Kemenade
Gerti van Valkenburg
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid