Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

cao-onderhandelingen Bavaria worden hervat

Op 18 april hebben de vakbonden een petitie aangeboden aan Jan-Reinier Swinkels en Marcel Voets met de oproep om de cao-onderhandelingen bij Bavaria te hervatten.

In aanwezigheid van ruim 60 medewerkers is de petitie met bijbehorende handtekeningen overhandigd. Inmiddels heeft Bavaria aangegeven het cao-overleg te willen hervatten, dit gebeurt op 2 juni.

De cao-onderhandelingen liggen sinds 22 februari stil. Volgens de laatste nieuwsbrief van Bavaria is dit op verzoek van vakbonden. Dit is wat ons betreft een onjuiste interpretatie van de gang van zaken.

Flexibiliteit in roosters
Eén van de onderwerpen waarover we het niet eens kunnen worden met Bavaria is meer flexibiliteit in roosters. Bavaria wil meer ruimte om gedurende het jaar de roosters aan te kunnen passen aan de vraag naar het product. Een projectgroep vanuit Ondernemingsraad en Bavaria onderzoekt op dit moment de knelpunten, wensen en mogelijkheden.

Het klopt dat vakbonden hebben aangegeven het resultaat van deze projectgroep af te willen wachten. Immers, de effecten van dit onderzoek komen pas tot uiting in het rooster wat vanaf 2017 gewerkt moet worden. Daarom zien wij geen reden dit onderwerp nu al, in de cao 2015-2016, tot in detail te regelen. Dat kan prima bij de onderhandelingen van de volgende cao meegenomen worden. Nu willen wij gewoon de cao, die al in juni 2015 in had moeten gaan, geregeld zien.

Overbruggings-cao
Dit laatste hebben wij ook aan Bavaria voorgesteld, desnoods in een overbruggings-cao met enkel een loonparagraaf. Ook de punten waarover we het al eens zijn, zoals duurzame inzetbaarheid, hebben pas met ingang van 2017 effect. Er is dus geen enkele reden om nu geen cao af te spreken en Bavaria is dan ook de partij die het cao-overleg voor onbepaalde tijd heeft opgeschort, omdat zij koste wat kost de flexibiliteit in roosters wil oprekken.

Werknemers hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep de petitie te ondertekenen om Bavaria opnieuw aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dat is gelukt, op 2 juni worden de onderhandelingen hervat. Daarmee is alleen nog niets gezegd over de uitkomst van het overleg.

Loonsverhoging
Ook op het andere breekpunt, de structurele loonsverhoging, is Bavaria de werknemers bepaald nog niet tegemoet gekomen. En dat terwijl Bavaria het jaar 2015 heeft afgesloten met meer winst en een recordomzet van ruim 531 miljoen euro.

Kortom, het zal er nog om spannen of we 2 juni tot een cao-resultaat kunnen komen!

Gerti Valkenburg
Bestuurder
M 06-53351287
E g.valkenburg@cnvvvakmensen.nl


Bijlage: Gezamenlijke nieuwsbrief

GV/pvd/16-1526
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid