Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

Cao-onderhandelingen Bavaria gestart

Op 25 juni jl. heeft CNV Vakmensen met uw werkgever voor de eerste keer gesproken over de nieuwe cao. Deze onderhandelingsronde stond vooral in het teken van het schetsen van de actuele situatie binnen Bavaria en het uitwisselen van de voorstellen.

Jan Reinier Swinkels verzorgde de aftrap met een presentatie van de resultaten over de achterliggende periode. 2014 is voor Bavaria een goed jaar geweest, het mooie weer en de WK voetbal hebben daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Daarnaast waren er resultaten met een meer incidenteel karakter.


De jaren voor 2014 hebben qua resultaat steeds een neergaande lijn laten zien. Reden voor de directie van Bavaria om een nieuwe strategische agenda 2020 te ontwikkelen. Hierover bent u inmiddels op verschillende manieren geïnformeerd. CNV Vakmensen heeft aangegeven het een ambitieuze agenda te vinden, waarvoor stevige inspanningen nodig zullen zijn om deze te kunnen realiseren.


Voor de cao heeft Bavaria een drietal hoofdthema’s benoemd, waar wat Bavaria betreft afspraken over gemaakt zouden moeten worden. Het gaat dan om flexibiliteit in roosters, differentiatie in waardering/beloning en duurzame inzetbaarheid. CNV Vakmensen heeft ook voorstellen gedaan op het vlak van duurzame inzetbaarheid en (ploegen)roosters. Qua problematiek herkennen we elkaar dus wel, de uitdaging zal erin liggen oplossingen te vinden waar ook beide partijen zich in kunnen vinden.


Voor de vervolgonderhandelingen zijn een drietal data geprikt, deze liggen vanwege de aanbrekende vakantieperiode, na de zomer. Als data zijn 3 september, 9 oktober en 23 oktober in de agenda’s vastgelegd. Natuurlijk wordt u tussentijds door ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor nu wil ik u alvast een hele fijne zomer toewensen en voor hen die op vakantie gaan een prettige vakantie en behouden thuiskomst.

Gerti van Valkenburg
Bestuurder


Mede namens de onderhandelingsdelegatie
Peter de Vries, Jos van Kemenade en Roger Jansen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid