Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

Cao Bavaria rond!

Bij de ledenvergaderingen op 11 december is een meerderheid van de aanwezige CNV-leden akkoord gegaan met het laatste eindbod van Bavaria voor de nieuwe cao. Onder druk van een ultimatum is dit resultaat tot stand gekomen, dat is een felicitatie en compliment waard!

Looptijd cao
1 januari 2013 tot en met 30 juni 2015

Inkomen
- 1% per 15 juli 2013
- 0,5% per 2 december 2013
- 2% per 14 juli 2014
- 1% per 1 december 2014
Alle verhogingen zijn structureel.

Pensioen
In de eerste helft van 2014 doen partijen onderzoek naar pensioen. Het is de bedoeling tot afspraken te komen over een duurzame pensioenregeling die past binnen de fiscale en wettelijke regels.

Modernisering cao/duurzame inzetbaarheid
Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen overleg voeren over de mogelijkheden de cao te moderniseren, zodat deze een bijdrage kan leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Draagvlak onder personeel en effectiviteit zijn daarbij belangrijke pijlers.

CNV Vakmensen is met name tevreden dat er behalve over loon ook afspraken gemaakt zijn over het pensioen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het is geen resultaatafspraak, maar goed dat de dialoog hierover gestart wordt. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van deze besprekingen.

Wij willen ook iedereen bedanken voor de getoonde betrokkenheid en bereidheid eventueel tot actie over te gaan als dat nodig was geweest. Dit heeft de onderhandelingsdelegatie gesteund en versterkt bij de onderhandelingen met werkgever. Chapeau daarvoor!

Tot slot wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en alvast een heel goed 2014!

Peter de Vries
Jos van Kemenade
Roger Jansen
Gerti van Valkenburg
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid