Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bavaria - Nieuws

2e onderhandelingsronde cao Bavaria

Op 3 september jl. heeft CNV Vakmensen voor de 2e keer onderhandeld met Bavaria over de nieuwe cao. In deze onderhandelingsronde is op een aantal punten overeenstemming bereikt, maar op andere punten liggen partijen soms nog ver uit elkaar.

En uiteindelijk gaat het toch om het totaal pakket aan afspraken, voordat we kunnen spreken van een definitief resultaat.

Loonsverhoging

Bavaria heeft aangegeven geen structurele loonsverhoging door te willen voeren. Ze geven daarbij als argument dat Bavaria geen zuiver A-merk bedrijf is en dat jullie salarisschalen 4% hoger liggen dan het gemiddelde van alle bedrijven in Nederland.
Nu heeft iedere Nederlander gemiddeld genomen ook 1,71 kind, eet gemiddeld genomen 25 kroketten per jaar en ook gemiddeld 1 kilo hagelslag. Het gemiddelde zegt dus niet zo veel, bovendien is het wat flauw enkel de salarisschalen te vergelijken. Als je echt een goede vergelijking zou willen maken, zou je het hele arbeidsvoorwaardenpakket in beschouwing moeten nemen.
Kortom, CNV Vakmensen ziet geen enkele reden om geen structurele loonsverhoging af te spreken.

Differentiatie in waardering en beloning

Bavaria wil graag een (klein) deel van de eindejaarsgratificatie omzetten in een variabele bonus. Als de doelstellingen gehaald worden, kan de eindejaarsgratificatie 1% hoger zijn en als de doelstellingen niet gehaald worden kan deze 1% lager uitvallen.
Nou is het probleem dat de doelstellingen door individuele werknemers niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn. Bovendien heeft Bavaria de afgelopen jaren haar doelstellingen voor omzet en resultaat niet gehaald. Dat geeft, ondanks Strategie 2020, weinig vertrouwen dat het dit jaar of komend jaar wel zal gaan lukken.
CNV Vakmensen is niet tegen het invoeren van vormen van variabele beloning, maar deze moet dan wel boven de reguliere beloning komen en niet in plaats van. Ook moeten de werknemers rechtstreeks invloed uit kunnen oefenen op het al dan niet behalen van een doelstelling of resultaat. Enkel het afwentelen van ondernemersrisico op werknemers past in ieder geval niet binnen het beleid en visie van
CNV Vakmensen.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is voor CNV Vakmensen een belangrijk thema. Als we daar met elkaar geen werk van maken, wordt het verdraaid lastig om iedereen op een gezonde manier de eindstreep te laten halen. CNV Vakmensen is daarom ook bereid te kijken naar het uitruilen van middelen in de cao om duurzame inzetbaarheid concreet vorm te geven. Zeggenschap van werknemers over de inzet van deze middelen is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Bavaria heeft een aantal voorstellen gedaan om duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Daar gaan we de komende onderhandelingsronde serieus over in gesprek met elkaar.

Vervolg

De volgende ronde staat gepland op 9 oktober en de 4e ronde op 23 oktober. Afhankelijk van hoe de onderhandelingen verlopen, bepalen de kaderleden of het nodig is tussen deze 2 data de leden te raadplegen. Jullie worden in ieder geval via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het verdere verloop en bij het bereiken van een resultaat wordt dat natuurlijk ter stemming voorgelegd.
 

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Peter de Vries
Roger Jansen
Jos van Kemenade
Gerti van Valkenburg