Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Aviko, Aviko Rixona - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Aviko

Op 12 mei 2017 hebben CNV en FNV een onderhandelingsakkoord bereikt met jullie werkgever over het voortzetten van de cao. Waarom is het geen principeakkoord?

Het resultaat voldoet niet helemaal aan de wensen van de vakbondsdelegaties. Wij hadden bijvoorbeeld graag nu al concrete eerste stappen willen maken met het afbouwen van de terugkomdagen, betere afspraken over de mogelijkheden tot het opnemen van verlof en een grotere loonsverhoging willen hebben. In de onderhandelingen bleek dit niet mogelijk. Het resultaat wat er nu ligt leggen we daarom neutraal voor. Dat wil zeggen dat we geen advies geven om het goed- danwel af te keuren. Alle leden kunnen hun stem uitbrengen over dit resultaat. Hoe dat gaat staat aan het eind van deze brief.

Hieronder hebben we de hoofdlijnen weergegeven van het onderhandelingsresultaat.

Looptijd: 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019;

 • Loonsverhoging:
  • 2017; salarisschalen 2 t/m 14 inclusief (minimum) vakantietoeslag worden per 1 maart 2017 verhoogd met 1% en per 1 juli 2017 met 0,7%;
  • 2018; salarisschalen 2 t/m 14 inclusief (minimum) vakantietoeslag worden per 1 maart 2018 verhoogd met 1% en per 1 juli 2018 met 0,7%;
 • Ontwikkeling: ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemers op de arbeidsmarkt wordt ook voor de looptijd van de cao een budget van EUR 50.000,- per jaar voor loopbaanchecks en individuele scholing tot een maximum van EUR 2000,- per werknemer per jaar beschikbaar gesteld; de regeling zal in beginsel onder de aandacht van de werknemers worden gebracht door middel van workshops per locatie. In het najaar van 2017 zullen cao partijen de uitvoering van de regeling tussentijds evalueren en zo nodig aanvullende afspraken maken.
 • Scholing: Werknemers kunnen door Aviko verplichte scholing tijdens (over)werktijd volgen.
 • Werkdruk en uitzendarbeid; het onderzoek naar de werkdruk en verlichting van de ploegendiensten is opgestart. De projectgroep zal de inzet van uitzendkrachten bij het onderzoek naar werkdruk betrekken en meenemen in de aanbevelingen aan cao partijen, waarbij Aviko het algemene uitgangspunt hanteert dat structureel werk wordt uitgevoerd door vaste krachten. Tevens zullen de opkomstdagen bij de studie worden betrokken. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de projectgroep kan de cao tussentijds aangepast worden.
 • Reparatie WW/WGA; Cao-partijen spreken af dat we over de duur en de opbouw van de WW en loongerelateerde WGA aansluiten bij wat er in de Stichting vd Arbeid wordt afgesproken. Daarvoor worden in de looptijd van de cao aanvullende afspraken gemaakt.
 • WGA-premie: Aviko mag een deel van de WGA premie door werknemers laten betalen. Gedurende de looptijd van  deze cao (2017-’19) doet Aviko dat niet.
 • Garantiebanen; Aviko zal in het najaar van 2017 het onderwerp garantiebanen (voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen) opnieuw tussen cao partijen op de agenda zetten en conform de geldende regelgeving handelen.
 • Deeltijdpensioen: Aviko zal werknemers rond hun 54e verjaardag schriftelijk informeren over de mogelijkheid van een deeltijdpensioen bij Aviko. Desgewenst zal Aviko werknemers nadere informatie verschaffen en een eerste financieel advies verstrekken.
 • Protocol afspraken; de fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie evenals de andere protocol afspraken in artikel 26 worden in de cao voortgezet.

 Dit resultaat willen we graag aan jullie voorleggen. Je kan op twee manieren je mening laten horen.

1. Je mailt naar s.swart@cnvvakmensen.nl en geeft dan aan dat je voor of tegen dit resultaat bent. Vermeldt dan ook je naam en de locatie waar je werkt in verband met het bijhouden van de stemmen. Dit kan tot uiterlijk 12 juni 12.00 daarna worden de stemmen geteld.

2. Je komt naar een ledenvergadering en geeft daar je stem door. In Steenderen zijn er al twee ledenvergaderingen gepland. Op 6 juni om 13.45 – 14.45 en om 15.15 – 16.15 in de excursiezaal boven het KD-gebouw.

Als je op jouw locatie ook een ledenvergadering wilt dan kan je contact opnemen via s.swart@cnvvakmensen.nl


Jeroen Derksen
Kaderlid

Siward Swart
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 22 39 30 17
E s.swart@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid