Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Avebe - Nieuws

Cao-onderhandelingen bij Avebe stapje voor stapje

Op 10 oktober hebben Avebe en CNV Vakmensen, FNV en De Unie overleg gevoerd over een nieuwe cao. Nadat in de vorige overlegronde de voorstellen over en weer zijn toegelicht, is in deze overlegronde een aantal onderwerpen verder uitgediept.

Derde WW-jaar
Er zijn procesafspraken gemaakt over een eventuele invoering van een collectieve verzekering. De leden van de vakbonden zal om hun mening gevraagd worden. Omdat het om een onderwerp is dat los staat van deze onderhandelingen. Bij de vorige onderhandelingen is namelijk al afgesproken dat we het derde WW-jaar willen invullen krijgen jullie bij deze nieuwsbrief extra informatie en wordt jullie mening gevraagd. Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: AVE-22319000. De nieuwsbrief over het derde WW-jaar en de uitleg over de PAWW vind je onder 'Downloads'.

Duurzaam inzetbaarheid?
De directie is met een voorbeeld gekomen van een regeling waarbij mensen eerder kunnen beginnen met de afbouw van hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld 60% werken in plaats van 100%. De financiering in dat voorbeeld komt helemaal ten laste van de werknemer. 

Inconveniëntenmatrix/benchmark
Er is gesproken over een inconveniëntenmatrix en de opzet van een benchmark. De directie van Avebe wil die heel erg aan elkaar koppelen. Verder is er de nodige discussie met wie Avebe vergeleken moet worden als je het over arbeidsvoorwaarden hebt. Er ligt een voorstel vanuit 2015 maar nu wil Avebe met andere bedrijven (meer regionaal) vergeleken worden. Een voorstel van de vakbonden om dan twee vergelijkingen te maken werd niet geaccepteerd. 

Aanpassing van de pensioenregeling
De AOW-leeftijd gaat de komende jaren nog verder omhoog. We hebben gekeken wat de gevolgen zijn voor de pensioenen als de AOW-leeftijd wordt aangepast naar 68 jaar. 

Over zowel deze onderwerpen als de overige voorstellen gaan partijen op 7 november verder onderhandelen.

Jan Kampherbeek
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid