Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vlees en vis - Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in de gemaksvoedingindustrie

Het cao-overleg in de gemaksvoeding wordt opgeschort zolang de coronacrisis voortduurt.

Het eerste cao-overleg heeft eind februari plaatsgevonden. Tijdens dit overleg hebben de vakbonden en de werkgevers hun voorstellen aan elkaar toegelicht. Daarin werd duidelijk dat de voorstellen van de werkgevers en die van de vakbonden ver uit elkaar liggen.
Zoals gebruikelijk is waren er vervolgafspraken voor verdere onderhandelingen afgesproken in april.
Vanwege de coronamaatregelen is echter besloten dat deze afspraken worden geannuleerd en dat de cao-onderhandelingen pas weer plaats gaan vinden als de coronamaatregelen zijn opgeheven.

Verschillende bedrijven in financiële problemen
Vanwege de coronacrisis moeten sommige gemaksvoedingbedrijven hun productie (nagenoeg) stilleggen, omdat de afzet van hun producten sterk afneemt.
Gelukkig heeft de overheid geld beschikbaar gesteld voor die bedrijven middels het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, wat inhoud dat de overheid 90% van de loonkosten voor haar rekening neemt. De werkgever betaalt dan zelf de laatste 10%.

Dispensatieregeling
Het is mogelijk dat zich situaties zullen voordoen dat verschillende gemaksvoedingbedrijven, ondanks de hulp vanuit het Noodfonds, toch nog zodanig in de problemen komen dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt.
Vakbonden, waaronder CNV Vakmensen, zijn bereid om in die gevallen, onder voorwaarden, sommige klemmende cao-bepalingen tijdelijk buiten werking te stellen (dispensatie).
Dit enkel als het er toe bijdraagt dat het bedrijf blijft voortbestaan.
Per geval zal door de vakbonden en werkgevers hierover gezamenlijk worden beslist.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u mij benaderen via onderstaand e-mailadres.

Leo Bons
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 92
E: l.bons@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid