Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vlees en vis - Nieuws

Nieuwe cao bij Plukon is nog zeer karig

Op 30 september en 22 oktober hebben cao-partijen overleg gevoerd over een nieuwe cao voor bij PLUKON aangesloten bedrijven (WEZEP en Dedemsvaart). Looptijd 1 (een) jaar. De CNV cao-voorstellen tref je aan in de bijlage.

 1. CNV wil meer inzicht in de scholingsmogelijkheden binnen Plukon en duidelijkheid over de gemaakte afspraken in de vorige cao met betrekking op aanvullende scholing: Plukon wil ook een ander scholingsbeleid en komt in voorjaar 2020 met een plan van aanpak hiervoor.

 2. CNV heeft voorgesteld om de lonen te verhogen met een vast bedrag (40 euro, procentueel 1.25% en invoering einde jaar uitkering van 1.5%). Globaal komt dit neer op een verhoging van 4%. Plukon geeft een eerste loonbod van 2% en dan ook nog eens 50% in de schalen en 50% verbetering van de winstdelingsregeling. Kortom een FOOI!

 3. CNV wil de flexibiteitsregeling (art 16) nader bespreken wel hoe deze wordt toegepast door Plukon (geen uitzonderingregeling maar als standaard gebruiken): Plukon vindt dat de regeling “juist” wordt toegepast en geeft aan dat betrokken OR’en dit probleem niet herkennen. Plukon zal vakbonden nader informeren over het gebruik van deze regeling.

 4. CNV wil dat er vakantie toeslag wordt uitbetaald over OVERWERK: Plukon wil dit alleen toepassen bij werknemers die het minimumloon verdienen?

 5. CNV wil verbetering van de reiskostenregeling: Plukon is bereid hierover te praten.

 6. CNV wil dat werknemers worden gestimuleerd om vaker de fiets te nemen door middel van het fiscaal vriendelijk mogelijk maken om een (elektrische) fiets aan te schaffen: Plukon wil hier serieus over praten.

 7. CNV wil een tegemoetkoming ZKV vergoeding van 10 euro per maand, indien werknemers een aanvullende fysiotherapeutische ziektekostenverzekering afsluiten: Plukon wil dit niet afspreken.

 8. CNV wil afspraken maken volgend op het persioenakkoord tussen Overheid, Werkgevers en Werknemersorganisaties (3 jaar eerder stoppen met werken, verlofsparen stimuleren ect): Plukon wil hierover tijdens deze cao-gesprekken niet praten?

 9. CNV wil betere inwerkprocedures voor uitzendkrachten en meer perspectief voor uitzendkrachten (o.a. sneller een vast dienstverband): Plukon wil ja en nee hierover spreken, is onduidelijk wat men wil met betrekking tot instroombeleid van nieuw personeel.

 10. Plukon wil voor NIEUW personeel (vanaf jan. 2020) een andere regeling invoeren met betrekking tot het opbouwen van “leeftijdsdagen”: CNV wijst dit op voorhand niet af maar beziet dat in het totaalpakket van de cao.

 11. CNV en Plukon willen het Duurzaam inzetbaarheidsproject SPDI voortzetten het komend jaar.

Het gaat dus niet vanzelf en daarom maak je collega lid van CNV en kijk op www.cnvvakmensen.nl/lidworden Bedankt voor je vertrouwen en inzet.

Vragen: stel ze gewoon aan je bestuurder via onderstaande contactgegevens.

Mede namens de CNV kaderleden: Aart Vierhuis, Chris van Andel en Jenze van de Belt

Peter de Ridder,
Bestuurder CNV vakmensen
M. 06 51 60 1997
E. p.deridder@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid