Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vlees en vis - Nieuws

Cao-onderhandelingen Rendac en Sonac Burgum

Op 25 januari 2013 heeft CNV Vakmensen opnieuw onderhandeld met de directie van Rendac en Sonac Burgum over de nieuwe cao per 1 november 2012. Vakbonden hebben voorstellen gedaan voor een structurele oplossing van de 85%-dagen. De directie heeft deze voorstellen afgewezen, omdat we binnen twee jaar nieuwe afspraken willen maken over duurzame inzetbaarheid. Het tegenvoorstel van de directie vinden vakbonden te mager. Conclusie: wel beweging, maar geen afspraak.

Voorstel vakbonden

Op basis van de gehouden ledenvergaderingen in januari, hebben wij voorstellen gedaan om de 85%-dagen op latere leeftijd in te laten gaan en door te laten lopen tot 65 jaar, eventueel in combinatie met een verlaging naar 75%. Uitgangspunt voor CNV Vakmensen is, dat voor de individuele medewerker het totaal aantal dagen x uitkeringspercentage gelijk moet zijn aan de huidige situatie. Daarnaast moet er een overbrugging komen voor 2013 en voor de medewerkers die nu 62 en 63 jaar zijn. Deze afspraak willen vakbonden structureel maken, zodat ook de jongere medewerkers weten waar ze aan toe zijn.

Reactie Rendac en Sonac Burgum

De directie wil nu nog geen structurele afspraak maken. Dit moet gebeuren binnen een paar jaar als het onderwerp duurzame inzetbaarheid anders wordt ingevuld in het personeelsbeleid en de cao. De directie heeft daarom voorgesteld om het totale aantal 85%-dagen voor de huidige groep van 52 jaar en ouder te herverdelen. Waarbij in 2013 de groep 52-61 jaar een halve 85%-dag inlevert en in 2014 een hele 85%-dag inlevert en de groep 62-63 jaar in 2013 en 2014 jaarlijks acht dagen van 85% toe te kennen. Dit is voor het bedrijf kostenneutraal.

Vakbonden hebben aangegeven, dat het voorstel van de directie niet structureel is en daarom ook geen oplossing is voor onze achterban. Bij een tijdelijke oplossing van het 85%-probleem mag personeel van 52-61 jaar maximaal een halve dag per jaar inleveren en het aantal dagen voor 62-63 jaar moet omhoog. Daarnaast wordt de loonvraag bij een tijdelijke oplossing ook hoger. Bij een contract van zeven maanden wordt dit wat ons betreft 1,5%.

Nog steeds vast

Gezien bovenstaande bewegingen hebben de directie en de vakbonden de conclusie getrokken, dat de onderhandelingen nog steeds vastzitten. Wel is 15 maart 2013 als volgende datum gereserveerd voor cao-onderhandelingen.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid