Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
CAO ZEEVISBEDRIJF

Principeakkoord HPK

In het overleg over de cao HPK is een principeakkoord bereikt. Er is een loonsverhoging afgesproken van 1,5 procent bij een looptijd van een jaar met een minimum van 300,- euro. Een compensatie voor gestegen pensioenkosten. Er is voor een belangrijke groep mensen een POB van 250,- euro afgesproken.

Het overleg kende een moeizame start, de marktomstandigheden in de haringverwerkende industrie zijn niet gunstig, veel traditionele producten kennen een afnemende klantenkring. Ook is de sector in omvang afgenomen. Het haringseizoen was niet bijzonder gunstig, het kende een late start door het koude weer. Het was niet het beste haringjaar. Ook in de Trawlvisserij is de druk van de sterk wisselende quota op de bedrijfsvoering te merken. Dit heeft zijn weerslag gehad op het cao- overleg.

Alhoewel de afgesproken loonsverhoging niet veel meer is dan de te verwachten inflatie zijn de bijkomende afspraken wel voldoende geweest voor CNV Vakmensen om te spreken van een principeakkoord. Het bereikte akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden. Bij deze loonsverhoging is een minimum afgesproken van 300,- euro op jaarbasis, dit zorgt ervoor dat de loonsverhoging in de onderste schalen iets beter uitpakt. Door omstandigheden wordt de pensioenpremie voor het jaar 2014 verhoogd. Daarvoor is een compensatie afgesproken.

In de cao stond een moeilijk leesbare paragraaf over opzegtermijnen, voor productiemedewerkers wordt voortaan de wettelijke regeling gehanteerd (inhoudelijk gelijk aan) en voor overig personeel een aangepaste regeling.
In de cao wordt een regeling opgenomen voor het ‘meenemen’ van bovenwettelijke vakantiedagen. Zonder het oormerken van dagen noodzakelijk te maken wordt afgesproken dat, met behoud van oude rechten, het meenemen van vakantiedagen wordt beperkt tot 25 dagen. In de cao wordt de bepaling opgenomen dat het dienstverband eindigt met het bereiken van de wettelijke AOW-leeftijd.

De cao HPK kende nog een fietsenplan, de belastingregels die het aantrekkelijk maakten om op deze wijze een fiets, bedoeld voor woon-werkverkeer, aan te schaffen zijn er niet meer. Het fietsenplan is daarom geschrapt.
In de cao HPK is een regeling om extra verlof te krijgen om opleidingen te volgen. Voor een belangrijke groep mensen is die regeling nu verbonden aan een Persoonlijk OpleidingsBudget. Jaarlijks kan 250,- euro worden besteed aan een opleiding die het vakmanschap bevordert of de wend- en weerbaarheid van werknemers op de externe arbeidsmarkt vergroot. Dit POB kan maximaal 4 jaar worden opgespaard.

Deze afspraken gelden voor de werknemers in bedrijven van de Nederlandse Bond van Haringhandelaren en het schuur- erf- en technisch personeel van de bedrijven van de Redersvereniging voor de Zeevisserij maar ook voor de werknemers van Nettenfabriek Maritiem in Katwijk. (Voor Nettenfabriek Maritiem zonder de pensioenafspraken).

Nico Bogaard, bestuurder CNV Vakmensen
Email: n.bogaard@cnvvakmensen.nl

Floor Kuyt en Rein van Duijn, kaderleden CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid