Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
CAO ZEEVISBEDRIJF

Principeakkoord Cao Zeevisbedrijf

Het viel niet mee. De onderhandelingen waren zwaar maar ze hebben uiteindelijk geleid tot een principeakkoord. Het akkoord heeft geleid tot belangrijke verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden maar kent ook pijnpunten.

Loonsverhoging
In de tweejarige cao met een looptijd tot en met 31 december 2020 gaan de lonen er in totaal 5,5% vooruit. Op 1 februari 2019 worden de lonen verhoogd met 3% en op 1 februari 2020 worden de lonen verhoogd met 2,5%.

Pensioen
Eindelijk krijgen de werknemers in het zeevisbedrijf ook een goede pensioenopbouw. De premieopbouw verbetert in totaal met 2,66%. In 2019 gaat de totale premie van 12,66% naar 14% en in 2020 van 14% naar 15,32%. Cao-partijen hebben afgesproken om de kosten van de verbetering fiftyfifty te verdelen.

Uitzendkrachten en flexibele Arbeid
De gelijkstelling van uitzendkrachten aan het personeel in vaste dienst wordt uitgebreid. Gelijkstelling naast loon gaat ook gelden voor de vergoedingen en werktijden. De directie van de bedrijven moeten zich vergewissen dat dit ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

Vervallen financiële prikkels bij ziekte
De bonusuitkering die afhankelijk is van het aantal ziekmeldingen wordt afgeschaft. De hoogste vergoeding in artikel 8 lid 2 €193,60 (2018) wordt opgenomen in de bonusuitkering van artikel 8 lid 1. Dit betekent dat je bij ziekte niet meer wordt gekort op de bonusuitkering. De uitkering komt tot uitbetaling in december en wordt daarmee een eindejaarsuitkering.

Sociaal Fonds
In het geval van schrijnende sociale situaties kan de werknemer een beroep doen op een sociaal fonds. De reikwijdte van het sociaal fonds Trawlvisserij zal daartoe worden uitgebreid.

Werkgeversvoorstellen
De verslechteringsvoorstellen van de werkgevers worden meegenomen in een studie naar duurzame en efficiënte inzetbaarheid. Naast de werkgeversvoorstellen zal in de studie aandacht worden besteed aan werkend ouder worden waarbij generatiepact-achtige elementen als 80% werken tegen 90% uitbetaling en 100% pensioenopbouw aan de orde zullen komen. We hebben niet kunnen tegenhouden dat de werkgever op vrijdagavond kan verplichten tot overwerk.

Persoonlijk OpleidingsBudget (POB)
Het budget wordt verhoogd van €1.500,- naar €1.625,- in 5 jaar. Verder wordt er samen met de werkgevers een voorlichtingstraject over opleidingsmogelijkheden en scholingsbudget opgezet.

Principeakkoord
Voor details en de complete lijst met afspraken verwijzen wij je naar de bijlage.

Updaten ledenbestand
Omdat ons ledenbestand niet up-to-date is, sturen we deze nieuwsbrief naar de leden die vallen onder de cao Zeevisbedrijf (werk aan land) en de cao Trawlvisserij (werk op zee).

Stemmen
Wij zijn tevreden zijn met de uitkomsten maar uiteraard is het meest belangrijk dat jij dat ook bent. Bovendien gaat het om jouw cao en daarom heb je samen met de andere leden het laatste woord. Je kunt hier stemmen. Hier geef je ook aan of je onder de cao Zeevisbedrijf of Trawlvisserij valt. Ontvang je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet het volgende webadres intypen om te stemmen: https://q.crowdtech.com/QGVS87DSd02bCxzVZzwgUA Je kunt tot uiterlijk 6 maart 2019, 12.00 u je stem uitbrengen. Uiteraard tellen wij alleen de stemmen mee van de leden die vallen onder het Zeevisbedrijf.

Ook derde WW-jaar is verzekerd
Los van de cao is conform de wens van de leden geregeld dat je vanuit de sector een uitkering krijgt gedurende het derde jaar WW. Voorwaarde is wel dat de werkloosheid is ingegaan op of na 1 januari 2019.

Mede namens medeonderhandelaar Gert Koster,
Wietze Kampen, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 04
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid