Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
CAO ZEEVISBEDRIJF

Nieuws voor de Visserij

Deze nieuwsbrief wil je op de hoogte brengen over de laatste stand van zaken op onder andere het gebied van Corona en de cao’s Trawlvisserij en Zeevisbedrijf.

Vreemde tijden
Het is een vreemde tijd momenteel. Ongekend en bijna onrealistisch hoe het nu allemaal gaat, hier en in de wereld om ons heen. Bij elk kuchje van jezelf of een ander denk je misschien, het zou toch niet ……..

Het Coronavirus is natuurlijk verschrikkelijk. Maar er zijn ook mooie zaken waar te nemen. Het coronavirus verbindt. Al die mooie initiatieven die je om je heen ziet. Buren of kennissen die je normaliter misschien niet zoveel ziet, bieden nu een helpende hand als het gaat om delen van levensmiddelen of het doen van boodschappen. Het applaus voor al het zorgpersoneel, dat onder deze ook voor hen risicovolle omstandigheden nog drukker is dan normaal. Maar voordat ik overga tot het zakelijke, wens ik jou en je dierbaren een hele goede gezondheid toe en hoop ik, dat we het Coronacrisis snel achter ons mogen laten. Behalve deze wens willen Gert en ondergetekende je ook op de hoogte houden van de actualiteiten in onze sector.

Cao-onderhandelingen Trawlvisserij
De cao-onderhandelingen in de Trawlvisserij lopen stroef. Graag waren we al na de tweede ronde met een principeakkoord gekomen. Helaas moesten cao-partijen vaststellen dat ze aan het einde van die dag nog ver uit elkaar zaten en dat er een derde onderhandelingsronde nodig is. Op materiële punten als pensioen, het vakantiegeld, vakantieloon en onze verbeteringsvoorstellen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid komen werkgevers ons onvoldoende tegemoet. Daarnaast willen we ons voorstel tot systeemvaren goed geregeld te hebben. Op 12 maart 2020 wilden we verder onderhandelen maar de situatie rond het coronavirus heeft ertoe geleid dat die onderhandelingsronde tot nader orde is opgeschort.

Cao Zeevisbedrijf
Het heeft lang geduurd maar de volledige cao is vanaf heden terug te vinden op je cao-pagina.

Corona (COVID-19) en werkgelegenheid
Het coronavirus heeft zijn tol in veel bedrijfstakken geëist. Voor CNV Vakmensen een goede reden om in de bedrijfstak na te gaan of er als gevolg van het corona-virus mogelijke werkgelegenheidsproblemen voor de sector verwacht mogen worden. Gelukkig heeft het inventarisatierondje opgeleverd dat dit in ieder geval op korte termijn niet valt te verwachten. Noch in de vishuizen, noch op de schepen. Sommige reders hebben toegezegd ons direct op de hoogte te brengen wanneer hier verandering in mocht komen, zodat CNV Vakmensen goed op de hoogte blijft.

Corona en besmettingsrisico
Hetzelfde inventarisatierondje geeft ook het inzicht dat de reders zeer verschillend met het besmettingsrisico omgaan. De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen tegen de verspreiding van het coronavirus worden gelukkig wel gepromoot. Voor de goede orde gaat het om het volgende zaken:

 • was regelmatig en zorgvuldig je handen;
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoeken en gooi deze direct na gebruik weg;
 • maak regelmatig schoon / desinfecteer regelmatig leef- en werkruimtes met specifieke aandacht voor oppervlakken en/of apparatuur die regelmatig met de handen worden aangeraakt zoals bureaus, tafels, lichtschakelaars, trapleuningen etc.
 • vermijd aanrakingen van je gezicht, neus en mond;
 • schud geen handen, zoen of omhels elkaar elkaar NIET en
 • let extra op met rauw voedsel.

Wat reders gaan doen bij een daadwerkelijke (vermoeden van een) corona-infectie en het monitoren/inventariseren voorafgaand aan een mogelijke besmetting is op het moment van schrijven zeer divers. CNV Vakmensen heeft geadviseerd om een protocol op te stellen in overleg met Visivit en/of de GGD. Daarnaast adviseren wij gebruik te maken van de “Best Practise” in de bedrijfstak. Bij verdenking van Corona aan boord moet er contact gezocht worden met de Radio Medische Dienst, (aan de wal uiteraard (telefonisch) met een arts). Overigens adviseren we bij twijfel over genomen (voorzorgs)maatregelen altijd contact op te nemen met je werkgever en/of CNV Vakmensen. Uiteraard ook over alle andere vragen betreffende corona en werk.

Tijdelijke verlenging geldigheid Geneeskundige Verklaring Zeevaart
Als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn de Geneeskundige Verklaringen Zeevaart waarvan de geldigheid verloopt tussen 16 maart 2020 en 16 juni 2020 op basis van artikel 113 van het besluit zeevarenden verlengd tot 16 juni 2020.  Zie ook de volgende links: NL: https://www.ilent.nl/onderwerpen/medische-zaken-zeevaart/medische-keuring-zeevaart en ENG: https://english.ilent.nl/themes/m/medical-information
De aangewezen keuringsartsen in NL en in het buitenland zijn geïnformeerd.

Repatriëring en reizen
Momenteel lijkt het erop dat er geen problemen zijn met het aflossen van ploegen en de mogelijkheid om naar huis te reizen. Dit komt omdat de bemanning net is afgelost of omdat de verwachting bestaat dat het schip voor een langere tijd op zee zal zijn dan wel dat de aflossing vindt plaats in een Nederlandse haven. Ook de schepen die onder een buitenlandse vlag varen lijken op de gebruikelijke plekken te kunnen aanlanden. Daar waar mogelijke problemen zijn te verwachten is de toezegging gedaan dat de bond direct op de hoogte wordt gebracht. Loop je toch tegen problemen aan dan kan je ons bellen op onderstaande nummers.

Meer informatie over Corona en werk
Wil je meer weten over corona en werk? Kijk dan ook eens op onze website. Hier kan je veel gestelde vragen vinden. https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus

Mocht je vraag er niet bij staan, dan kan je alle vragen over het coronavirus én werk stellen aan ondergetekenden. Met CNV Vakmensen sta je er niet alleen voor.

Wij vertrouwen erop je met deze nieuwsbrief van dienst te zijn geweest.

 

Wietze Kampen                                             Gert Koster
Bestuurder                                                    Vakbondsconsulent
CNV Vakmensen                                            CNV Vakmensen
06 5120314004                                              06 513945874

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid